Istorija apie Guru ir mokinį

education-614155_1280

Guru Paramartha turėjo penkis mokinius, kurie buvo klusnūs, tačiau, deja, menko intelekto.

Vieną sykį Guru Paramartha jojo ant arklio. Kai arklys risnojo pro medžius, žemai nulinkusi šaka nutraukė nuo Guru galvos skrybėlę. Mokiniai matė, kas nutiko, tačiau nesiskubino pakelti skrybėlės.

Po kurio laiko Guru Partamartha susizgribo, kad ant galvos nebėra skrybėlės. Jis atsisuko į mokinius, sekančius jam paskui.

– Kur mano skrybėlė? – paklausė jis.

– Ji nukrito, Gurudži, – atsakė mokiniai.

Tada Guru Paramartha kreipėsi į vieną iš jų:

– Kodėl nepakėlei mano skrybėlės, jei matei, kad ji nukrito?

Mokinys atsakė:

– Jūs mums niekada nesakėte, kad reikia taip daryti, Gurudži.

Guru Paramartha pareiškė:

– Įsidėmėkite: jei kas nors nukris nuo arklio, turite tai pakelti.

Neilgai trukus mokytojo skrybėlė vėl nukrito. Klusnūs mokiniai tuoj pat ją pakėlė. Vis dėlto nė nepamėginę blaiviai pamąstyti, jie pakėlė ir arklio išmatas, kai gyvulys pradėjo tuštintis. Surinktas išmatas neišmanėliai sudėjo į skrybėlę ir, kai Guru Paramartha jos pareikalavo, jo laukė ypač nemalonus siurprizas.

– Kvailiai! – įsiutęs užriko jis. – Ar nė vienas iš jūsų penkių neturite smegenų? Žiūrėkit, štai jums sąrašas. Jei kas nors nukris nuo arklio, pakelkite tik tai, kas įrašyta šiame sąraše. Aišku?

Po valandėlės skrybėlė ir vėl nukrito. Mokiniai patikrino sąrašą – skrybėlė buvo įrašyta, todėl jie mikliai ją pakėlė. Vėliau nukrito Guru lazda, kuri taip pat buvo sąraše, todėl ir ją pakėlė.

Netikėtai arklys pagreitino žingsnį ir leidosi šuoliais. Mokiniams teko bėgti, kad neatsiliktų. Arklys ir vėl įsipainiojo į brūzgynus. Guru stipriai trenkėsi į storą medžio atplaišą ir krito nuo arklio, prarasdamas sąmonę. Sutrikę mokiniai peržiūrėjo sąrašą, bet niekur nerado įrašo „Guru Paramartha“, todėl paliko mokytoją gulėti ir nuėjo sau.

Svarbiausia šios istorijos pamoka – Guru neturi priimti mokinių, nesugebančių mąstyti savarankiškai.

O mokinio kvalifikacija – žinoti, kaip patenkinti savo dvasinį mokytoją. Mokytojai neturėtų visada smulkiai aiškinti, kaip ir ką daryti.
Dhirašanta das