Malda – iššūkis beprasmybei

Beprasmybė, ji nuolat persekioja visus. Tu bėgi per gyvenimą, o ji lipa ant kulnų. Gali nuolat girdėti jos alsavimą. Tu bandai pabėgti pasinerdamas į darbus, tuščius pokalbius, televiziją, internetą. Kai tai nepadeda, griebiesi alkoholio, išbandai viską, viską, bet ji tavęs nepalieka… beprasmybė tave vejasi.

Jos sėbrai – depersija ir nerimas – atima iš tavęs vidinę ramybę. Nė akimirkos neleidžia tau atsikvėpti. Turi stengtis iš paskutiniųjų. Beprasmybė jau čia pat! Kelkis ir bėk!

Taip ir praslenka gyvenimas nuolatiniame bėgime. Tu bijai sustoti ir pažvelgti beprasmybei į akis. Mėgini pasprukti, bet jėgos senka… Tu vis labiau pavargsti, vis garsiau girdi jos alsavimą už nugaros. Tau ima džiūti burna, pradedi prarasti paskutinę viltį. Nei svaigalai, nei niekas kitas tau nebepadeda. Vis viena tave pagaus… Mesk beprasmybei iššūkį dabar, neatidėk to savo mirties akimirkai…

Beprasmybė nėra priešas, tai – sielos šauksmas. Tavo siela alksta, kodėl jos nemaitini? Kas jos maistas? Kasdienė malda – beveik pamirštas beribis turtas. Tik per maldą siela susiliečia su dvasingumu, su absoliutu, su Dievu… Tik taip ji užsipildo ir nurimsta! Tikra malda nėra skirta prašyti iš absoliuto materialių malonių, tai – galimybė pabūti čia ir dabar su Dievu, pabūti savimi. Maldos metu mes akimirkai sustojame, atveriame savo širdį Aukščiausiajam, priimame Jo vedimą ir pagalbą savo dvasiniame kelyje. Malda laviname vidinę klausą, kad sugebėtume suprasti, kur mūsų vieta Visumoje.

Ar matei, kaip tavo prosenelė paskutiniuosius savo metus praleido iš rankos nepaleisdama rožinio? Tai sėkmingiausio, tobulai nugyvenusio gyvenimą žmogaus pavyzdys. Kasdienė maldos praktika subrandina mūsų dvasinį kūną, todėl ir visiškai susenęs žmogus netampa kenčiančiu bambekliu. Jis mėgaujasi šviesiais maldos vaisiais ir su šypsena bei visiškai pasiruošęs sutinka kitą savo egzistencijos etapą.

Nebėk nuo beparasmybės, drąsiai atsakyk į jos iššūkį, skaityk dvasingas knygas, bendrauk su žmonėmis, kurie gyvena maldos nuotaika, jų pavyzdžiu įsigyk rožinį ar japa meditacijos karolius ir kasdien skirk kelias minutes sielos poreikiams.