Išminties perlai. Apie sielos evoliuciją

spring-bird-2295436_960_720

Išminties perlai – tai aštuonios trumpos frazės. Nors jos skamba paprastai, įsigilinus į kiekvieną iš jų tampa akivaizdu, kad keliuose žodžiuose glūdi gili išmintis.

1. Gyvos būtybės gyvena skirtinguose kūnuose, kurie atitinka jų troškimus.

2. Iš gyvūnų kūnų siela keliauja tik viena kryptimi – aukštyn evoliucijos grandine, o iš žmogaus kūno – arba į aukštesnes, arba į žemesnes gyvybės rūšis.

3. Jeigu nesi laisvas nuo troškimų, negali būti laimingas.

4. Visos žmonių pastangos pažinti tiesą materialistinio mokslo metodais yra bergždžios.

5. Bet koks gėrio ar blogio darymas, iš tiesų, yra jo atlikimas sau pačiam. Todėl kerštas, pyktis ar įsižeidimas praranda bet kokią prasmę.

6. Gyvosios esybės savo veiksmais pačios sau kuria busimas nelaimes.

7. Materialus pasaulis – tai kančių buveinė, kurių priežastis yra jų gyventojų nuodėmės. Sąlygotų sielų kančios kyla ne dėl kažkokios išorinės jėgos, jos pačios savo atliekamais veiksmais kuria savo ateities bėdas.

8. Įsišaknijusios silpnybės panašios į musę: tu šimtus kartų ją nuveji, o ji vėl grįžta ir kankina tave vis labiau.

Kęstutis Baltretis

Redagavo Lina Šimelionytė