Išminties perlai. Apie pasekmes

cold-snow-nature-weather

Išminties perlai – tai septynios trumpos frazės. Nors jos skamba paprastai, įsigilinus į kiekvieną iš jų tampa akivaizdu, kad keliuose žodžiuose glūdi gili išmintis.

1. Gyvenant įprastą gyvenimą ir nesidomint tiesos paieškomis, žmogus palaipsniui įpuola į bendrai priimtų paklydimų spąstus.

2. „Bhagavad-gitoje“ pasakyta, kad Viešpaties rankos ir kojos yra visur, kad Jis visa aprėpiantis. Visų gyvųjų esybių rankos, kojos, ausys bei akys veikia Supersielos, glūdinčios gyvosios esybės širdyje, valia. Jei nebūtų Supersielos, rankos ir kojos mūsų neklausytų. Maža to, visų būtybių įvairių organų darbas priklauso nuo Jo valios.

3. Žmogaus auklėjimas – tai jo išminties vystymas.

4. Jeigu atgailavimas yra nuoširdus, tai po jo žmogus jau nedarys panašių nuodėmių.

5. Tas, kuris yra mūsų kančių priežastimi – tėra vos marionetė likimo rankose.

6. Blogas įprotis – tai ne kas kita, kaip augantis nuodėmės medis.

7. Vedose teigiama, kad bet kokia materiali laimė gali lengvai sugadinti charakterį.

Kęstutis Baltrėtis