Išminties perlai. Apie likimą

shell-1972980_960_720

Išminties perlai – tai aštuonios trumpos frazės. Nors jos skamba paprastai, įsigilinus į kiekvieną iš jų tampa akivaizdu, kad keliuose žodžiuose glūdi gili išmintis.

1.Problemos sprendimas neįmanomas pačios problemos lygyje, todėl išminties jėga turime pakelti žmogaus sąmonę į aukštesnį lygį, kuriame galėsime į problemą pažiūrėti truputį kitaip.

2. Žmogus turi suprasti, kad virš jo asmeninio gėrio ir blogio supratimo, koks jis teisingas bebūtų, dar yra ir likimo valia, kuri geriau žino, kas mums naudinga ir kas žalinga.

3. Žmogus, žinantis karmos dėsnį, veikia dorybingai, nuolankiai priima savo veiklos pasekmes ir meldžiasi dėl kitų laimės.

4. Žmogų turi dominti ne tik problemos sprendimas, bet ir supratimas, ko jį moko ši problema, ką jis turi suvokti ir kokias išvadas padaryti.

5. Astrologija – tai tikslus dėsnių supratimas, pagal kuriuos žmogui ateina jo veiklos pasekmės.

6. Pagrindinės žmogaus iliuzijos glūdi tame, kad galvodamas apie gerą savo ateitį, jis dabar  atlieka nedorus veiksmus ir galvoja, kad tai jo nepalies.

7. Likimas – didelis išdykėlis, todėl, jeigu pasirinkimas nėra aiškus, tai paprastai, ką mes tik bepasirinktume, viskas vyks taip, kaip numatyta likimo.

8. Todėl, kurį laiką pamąsčius ir supratus, kad pasirinkimo vadovaujantis savo išmintimi padaryti neįmanoma, įjunkite antrą išminties pusę – nuoširdumą, ir pasirinkite jo pagrindu. Nuoširdus pasirinkimas tolygus išmintingam, jeigu yra pasiruošimas nešti atsakomybę už pasekmes.

Kęstutis Baltretis

Redagavo Lina Šimelionytė