Išminties perlai. Apie gyvenimą su Dievu

photo-1446000649099-aadcb717d36f

Išminties perlai – tai aštuonios trumpos frazės. Nors jos skamba paprastai, įsigilinus į kiekvieną iš jų tampa akivaizdu, kad keliuose žodžiuose glūdi gili išmintis.

1. Tiems, kurie yra pernelyg prisirišę prie kūniškos gyvybės sampratos, aiškiai neužtenka išminties.

2. Transcendentiniu žinojimu turime išsklaidyti savo liūdesį, kuris susilpnina protą ir įveda jį į paklydimą.

3. Degradacija – tai, kai jus galvojate, kad tapote geresniais už kitus.

4. Kuo didesnis turtas be Dievo, tuo daugiau skurdo. Kuo daugiau žinių be Dievo, tuo didesnė tuštuma. Tik Dievas duoda žmogui turtus ir išmintį. Pasaulis be Dievo augina skurdžius ir kvailius.

5. Jeigu tu galvoji, kad myli Dievą, o tavo širdyje blogas nusiteikimas bent vieno žmogaus atžvilgiu – tai tu save apgaudinėji.

6. Nuodėmingas žmogus save laiko vertu, o išaukštintas save laiko nevertu, nes išaukštintas žmogus mato savo nuodėmes, o nuodėmingas žmogus mato tik svetimas nuodėmes. Jis negali pažvelgti į savo vidų, nes tam trukdo egoizmo šarvai.

7. Visos žmonių pastangos pažinti Tiesą materialaus mokslo metodais yra bergždžios.

8. Šiame pasaulyje visi kenčia, o mokslinė pažanga reiškia, kad mokslininkai sukuria sąlygas naujoms kančioms. Štai ir visa tos pažangos esmė. Ji nieko nepagerina.

Kęstutis Baltrėtis