Išminties perlai. Apie dvasios pergales

lilies-of-the-valley-2143756_960_720

Išminties perlai – tai aštuonios trumpos frazės. Nors jos skamba paprastai, įsigilinus į kiekvieną iš jų tampa akivaizdu, kad keliuose žodžiuose glūdi gili išmintis.

1. Tvirtai tikėk, kad mes kenčiam iki tol, kol tampam nuolankiais, o kai tampam nuolankiais, ateina galas liūdesiui, nes dieviškoji Dvasia už nuolankumą sielai duoda žinią, kad ji išgelbėta.

2. Būnant materialiame pasaulyje gyva esybė neturi laikyti savo džiaugsmų ir bėdų priežastimi save patį ar kitus – savo draugus ar priešus. Manyti kitaip – reiškia būti giliame neišmanyme.

3. Kai žmogus netenka dvasinių žinių, jis tampa kvailas kaip avinas, todėl tesiekia materialaus išsilavinimo, kuris yra tolygus neišmanymui.

4. Pati didžiausia pergalė – tai pergalė prieš savo negatyvų mąstymą.

5. Kiekvienas turi suprasti, kad jis – amžina siela, turinti laikiną kūną.

6. Yra traktatai, kurie paaiškina dalį žinių. Bet „Bhagavad-gita“ unikali tuo, kad ji yra pilnavertis traktatas. Ji paliečia visas žmogaus gyvenimo puses, t. y. galima išnagrinėti vieną traktatą, bet suprasti viską. Supratus „Bhagavad-gitą“, galite atsakyti į bet kokį klausimą, nes suprasite principą. Viena knyga atsako į visus klausimus.

7. Išdidus žmogus, kritikuodamas ir žemindamas kitus, savo prote jaučiasi esąs geresnis. Tai nuopolio kelias.

Kęstutis Baltrėtis