Išminties perlai. Apie baimę

balance-2686214_960_720

Išminties perlai – tai aštuonios trumpos frazės. Nors jos skamba paprastai, įsigilinus į kiekvieną iš jų tampa akivaizdu, kad keliuose žodžiuose glūdi gili išmintis.

1. Nuolankumas reikalingas teisingam žinių įsisavinimui. Jei žmoguje per daug išdidumo, jis niekada nieko nesupras.

2. Baimė yra naudinga, tačiau bailumas – niekada. Bailys niekada nebus moralus.

3. Santuoka yra skirta palikuonims pradėti, o ne kūniškų malonumų tenkinimui.

4. Melsdamiesi iš visos širdies galite pasiekti tai, ko nepajėgtumėte jokiais kitais šio pasaulio būdais.

5. Nė vienam nėra suteikta galia teisti Dievą. Esame tik lašeliai begaliniame Jo gailestingumo vandenyne.

6. Kančia išmintingą žmogų sulaiko nuo tolimesnių nuodėmių.

7. Pasiekę savęs pažinimo lygį nebebijo mirties.

8. Nusidėjėlis pritraukia nusikaltėlį.

Kęstutis Baltretis