Išminties perlai. Apie atsidavimą

sky-2667455_960_720

Išminties perlai – tai aštuonios trumpos frazės. Nors jos skamba paprastai, įsigilinus į kiekvieną iš jų tampa akivaizdu, kad keliuose žodžiuose glūdi gili išmintis.

1. Jeigu mūsų veikimo supratimas yra teisingas, pagrindinė mūsų energija turi būti nukreipta į vidines transformacijas.

2. Skirtingos nuomonės niekada neturėtų kelti priešiškumo. Nepažįstu dviejų žmonių, kurių nuomonės bent kiek nesiskirtų.

3. Pasikliauti Dievo Asmeniu gali tik tas, kuris išsivadavo iš nuodėmių pasekmių.

4. Be dvasinio žinojimo tiesą pažinti neįmanoma.

5. Vedos – tai instrukcija žmonijai, kurios laikantis nustojama daryti nuodėmes.

6. Tik atsidavus Aukščiausiajam Viešpačiui, galima išvengti nuodėmingų poelgių.

7. Aukščiausiojo Viešpaties valia, kiekviena gyva būtybe pasirūpinama atsižvelgiant į tai, ko ji nusipelnė.

8. Kol pasaulyje yra kvailių, tol bus ir apgavikų.

Kęstutis Baltretis

Redagavo Lina Šimelionytė