Išminties perlai. Apie atsaką

key-692199_960_720

Išminties perlai – tai aštuonios trumpos frazės. Nors jos skamba paprastai, įsigilinus į kiekvieną iš jų tampa akivaizdu, kad keliuose žodžiuose glūdi gili išmintis.

1. Švarus maistas, švarūs veiksmai, švarūs žodžiai – ir palaipsniui protas irgi tampa švarus.

2. Visi nusivylimai kyla iš neteisingų idėjų, kurios gyvena mūsų galvoje.

3. Mes turime suformuoti savo santykius su Dievu. Tame yra pagrindinė kiekvieno žmogaus gyvenimo paskirtis.

4. Priklausomai nuo to, su kokia gamta, materialia ar dvasine, gyva esybė save sutapatina, ji gauna materialų arba dvasinį kūną. Materialiame pasaulyje galime gauti 8 400 000 rūšių materialių kūnų, bet  dvasiniame pasaulyje tik vieną.

5. Mano sena močiutė sakydavo: „Tu palinkėk savo skriaudikui sveikatos ir laimės, o Dievas žino, ką jam duoti…“

6. Visų šventraščių pamokymų esmė slypi tame, kad į blogį reikia atsakyti gėriu, būti kantriam, kontroliuoti pyktį ir atleisti. Kantrybė reiškia mokėjimą atleisti ir mylėti net tada, kai jus iš tikro įžeidė.

7. Askezės veda į laisvę nuo gobšumo.

8. Asmeniniuose santykiuose sudėtingiausia yra tarnauti artimam žmogui ir nieko nelaukti iš jo.

Kęstutis Baltrėtis