Išminties perlai. Apie atleidimą

sunflowers-1719119_960_720

Išminties perlai – tai aštuonios trumpos frazės. Nors jos skamba paprastai, įsigilinus į kiekvieną iš jų tampa akivaizdu, kad keliuose žodžiuose glūdi labai gili išmintis.

1. Atlaidumas – šventas, tai kelias atgal pas Dievą, tai tiesa ir askezė, tai jėga ir vienintelis kelias į taiką.

2. Nuodėmių suvokimas atidaro vartus atleidimui.

3. Atleidimas – tai ginklas neturintis sau lygiu.

4. Kas atleidžia kitam, tas niekada nepralošia.

5. Jei negalime prašyti atleidimo, tai bent linkėkime laimės.

6. Nepasiduokime emocijoms, nes mes nieko nebegalime pakeisti – dabartis jau yra nulemta praeities. Turėkime žinojimą, nes jis veda prie išsivadavimo.

7. Dabartis gimsta ne iš sėkmės ar nesėkmės, o iš praeities įsčių.

8. Ateitis gimsta iš dabarties.

Kęstutis Baltretis

Redagavo Lina Šimelionytė