Ir Dievas pasakė „Ne!“

photo-1504608524841-42fe6f032b4b

Aš paprašiau Dievo pašalinti mano puikybę, o Jis atsakė „Ne.

Ne Aš turiu ją šalinti, bet tu pats turiu jos atsisakyti.”

 

Aš prašiau Dievo mano neįgalų vaiką padaryti pilnaverčiu, ir Dievas atsakė „Ne.

Jo dvasia yra pilnavertė, o kūnas tėra tiktai laikinas.”

 

Aš prašiau Dievo suteikti man kantrybę, ir Dievas man atsakė „Ne.

Kantrybės niekas nesuteikia – jos įgaunama išbandymuose.“

 

Aš prašiau Dievo dovanoti man laimės, ir Dievas atsakė „Ne.

Suteiksiu palaiminimą, ir tik nuo tavęs paties priklauso, būsi laimingas ar ne.“

 

Aš paprašiau Dievo apsaugoti mane nuo skausmo. O Dievas atsakė „Ne.

Kančia padeda nusisukti nuo žemiškų rūpesčių ir prisiminti Mane bei prie Manęs priartėti.“

 

Aš paprašiau Dievo dvasinio augimo, ir Jis pasakė „Ne.

Augti tu privalai pats! Bet Aš apgenėsiu tave, kad tu būtum vaisingas.”

 

Aš paprašiau Dievo, kad išmokytų mane mylėti žmones taip stipriai, kaip Jis myli mane. Ir Dievas pasakė

„Ooo, pagaliau tu supratai.”

 

Claudia Minden Weisz