Interviu su neįprastą specialybę pasirinkusiu studentu

facebook_1526805501218

Valdemaras Kaušakys vidinių ieškojimų vedamas nusprendė pasirinkti neeilinę specialybę ir keliauti į kitą pasaulio kraštą tam, kad atrastų tūkstantmetes žinias, suvoktų savo prigimtį ir paskirtį bei visu tuo su meile pasidalintu su kiekvienu sutiktu žmogumi. Kas paskatino jauną studentą pasirinkti kitokią specialybę ir ieškoti atsakymo į esminius gyvenimo klausimus? Sužinosite netrukus.

  1. Kaip nusprendėte pasirinkti tokią studijų kryptį?

Turbūt kiekvienas jaunas žmogus susimąsto, ką galėtų gyvenime veikti ir kokią naudą ta veikla atneštų aplinkiniams, visuomenei ir pasauliui. Mano atveju, dar vidurinėje mokykloje, aš buvau maištininkas ir nors išoriškai vykdžiau savo pareigas – lankiau pamokas, mokiausi, bet viduje jaučiau tuštumą ir beprasmybę, nebuvo motyvacijos kažko siekti, nes didžioji dalis dėstomų dalykų atrodė kaip laiko gaišimas, todėl, kad žmogų išmoko tik teorinių žinių, dėl kurių jis pradeda didžiuotis, vertinti kitus pagal išorinius dalykus, taip suskirstydamas kitus į geresnių ir blogesnių kategorijas. Dabar suprantu, kad tikra mokykla ir mokytojai turi mokyti žmogų ne tik kaip „daryti“ pinigus, bet savo pavyzdžiu ir meile išmokyti kaip tapti geru žmogumi, kaip bendrauti su kitais žmonėmis, išlaikyti gerus santykius su artimaisiais, atrasti gyvenime tokią veiklą, kuri suteiktų laimės jausmą, nedarytų prievartos kitoms gyvosioms esybėms ir būtų visapusiškai naudinga pasauliui.

  1. Kodėl nusprendėte vykti studijuoti į tokią tolimą šalį? Ar gimtajame krašte siūlomos studijos neatitiko jūsų lūkesčių?

Kadangi nuo 17 metų praktikuoju bhakti jogą – aukščiausią jogos sistemą, kuri yra visapusiškas žmogaus gyvenimo pripildymas pozityvu, atveriantis galimybes plačiau pamatyti pasaulį tiek materialia, tiek dvasine prasme, todėl su draugu, kuris taip pat yra dvasinis ieškotojas, nusprendėme važiuoti į dvasinių lobių šalį – Indiją. Kol esu jaunas, noriu pamatyti kuo daugiau pasaulio ir tapti tokiu žmogumi, kuris savo pavyzdžiu galėtų įkvėpti viso pasaulio žmones eiti savęs pažinimo keliu. Nors Lietuvoje yra puikių universitetų ir kolegijų, kurie parengia kvalifikuotus specialistus, bet jų siūlomose programose nėra gvildenami tokie klausimai kaip: Dėl ko mes šiame pasaulyje gyvename? Koks yra Aukščiausias žmogaus gyvenimo tikslas? Kas yra visko, ką matome aplinkui save priežasčių priežastis? Suprasdamas, kad šiuose universitetuose gausiu ne pilnus atsakymus ir teorines spekuliacijas, tvirtai apsisprendžiau važiuoti mokytis į spalvingąją Indiją.

  1. Ką jums asmeniškai duoda šios studijos?

Ši kelionė ir studijos pakeitė mano gyvenimą ir padėjo sutvirtinti požiūrį į dvasinę praktiką, tuo gyvenimo laikotarpiu gavau daug pamokų. Joks kitas vakarietiško, materialistiško pasaulio universitetas ar kolegija nesuteikia tiek daug bona fide, autoritetingų žinių apie sielą, kuri yra įkalinta materialiame kūne. Studijuodamas taip pat sužinojau apie savojo „aš“ t. y. sielos santykį su Aukščiausiuoju Dievo asmeniu ir materialia gamta. Siela – tai dvasinė Dievo dalelė, kuri mažesnė už atomą, ribinė energija, tatastha, kuri būdama materialiame kūne turi laisvą valią rinktis: tobulėti dvasiškai ar nugrimzti į materialios gamtos liūną. Po studijų į Indiją gavau stiprią realizaciją, kad dabartinė materialistiškoji „kultūra“ ir nekvalifikuoti lyderiai veda pasaulį, taip pat ir nekaltus žmones į pražūtį ir destrukciją, neviltį bei juos išnaudoja.

  1. Kaip ketinate įgytą išsilavinimą pritaikyti gyvenime?

Šiuo metu gyvenu „Dvarakoje“, čia atiduodu visą save Vedų žinių skleidimui ir propagavimui plačiajai visuomenei. Prisidedu prie dvasinio gyvenimo technikų ir gyvenimo vertybių mokymų, kad įsivyrautų tikra vienybė ir taika pasaulyje. Dar prieš studijas Indijoje prisidėdavau prie dvasinės literatūros populiarinimo ir sklaidos. Taip pat ir dabar, grįžęs iš Indijos, tęsiu švietėjišką veiklą Vedų renginiuose.

  1. Ko palinkėtumėte tiems, kurie norėtų studijuoti, bet nedrįsta dėl didelio atstumo, žinių stokos, nepažintos kultūros…?

Svarbiausias dalykas žmogaus gyvenime – priimti į širdį bona fide, autoritetingo dvasinio mokytojo nurodymus. Kadangi pats esu jogas, tai linkėdamas ko geriausio visiems žmonėms, kurie ieško laimės ir nori suprasti, kas yra tikra ir svarbu, kviečiu šiame pasaulyje apsilankyti ISKCON centruose, šventyklose. Kviečiu atvažiuoti į „Dvaraką“ pagyventi, pasisemti dvasinio peno. Mus rasite Vilniuje, Antakalnio g. 24. Šiuose dvasingumo ir vidinės švaros pilnuose centruose jūs rasite visą spektrą autoritetingos Vedų literatūros, sužinosite apie organizuojamas keliones grupėms į šventas vietas Indijoje. Taip pat galite gauti rekomendacijas studijoms Indijoje. O štai čia nuostabus Majapuro institutas, kuriame mokiausi Indijoje.

Ačiū, kad skaitėte! Linkiu jums laimės!

Kalbino Eldaras Gramyko

Redagavo Lina Šimelionytė