Įdomybės

Apie žmogaus jėgas

Ar tikrai gerai žinome, kaip tausoti savo jėgas? Kaip jų pasisemiame, o kaip greičiausiai prarandame? Mes prarandame jėgas, kai: Sakome..


Girdėti tai, ką nori girdėti

Vieno miesto gatve ėjo vyras su draugu. Buvo pats vidurdienis, pietų metas, todėl gatves užpildė žmonės, skambėjo pravažiuojančių mašinų signalai,..

Užrašyk smėlyje

Du draugai keliavo per dykumą. Beeidami jie susiginčijo ir vienas jų pliaukštelėjo savo bendrakeleiviui per veidą. Šis, nors ir užsigavęs,..

Įskilęs puodas

Sena kinė turėjo du didelius puodus, kuriuose ant naščių nešiodavo vandenį. Vienas puodas buvo įskilęs, todėl iš jo nuolat sunkėsi..

Jogo drabužiai

Upės pakrantėje gyveno jaunas jogas. Jo gyvenimas buvo paprastas ir nerūpestingas: beveik visą dieną jis praleisdavo medituodamas. Kadangi jaunuolis neturėjo..

Istorija apie šunį Šafraną

Kartą vienoje šventykloje gyveno šuo. Na, tiksliau, ne pačioje šventykloje, o jos teritorijoje – į šventyklą šunys būdavo neįleidžiami. Jo..