Gyvūnų žudymas ir karas

farm-animals-1527039_960_720

Karma reiškia veiklą arba bet kokį veiksmą, kuris sukelia atoveikį ir pririša mus prie materialaus pasaulio. Nors ši idėja paprastai siejama su Rytų filosofija, daugelis žmonių Vakaruose taip pat pradeda suprasti, kad karma yra gamtos dėsnis, toks pats neišvengiamas kaip gravitacija. Kiekvieną veiksmą lydi atoveikis. Jei sukeliame skausmą ir kančias kitoms gyvosioms būtybėms, ir patys turėsime kęsti skausmą bei kančias, tiek individualiai, tiek kolektyviai.

Mes pjauname tai, ką pasėjome šiame gyvenime ar kituose, nes pati gamta vykdo teisingumą. Niekas negali įveikti karmos dėsnio, išskyrus tuos, kurie žino, kaip jis veikia.

Kad suprastume, kaip karma sukelia karą, paimkime pavyzdį iš Vedų šventraščių. Kartais bambukų tankumyne gaisras kyla dėl medžių kamienų trinties vienas į kitą. Tačiau tikroji gaisro priežastis yra ne medžiai, o vėjas, kuris juos judina. Medžiai tėra įrankiai. Taip pat ir dvi tautos nėra tikrosios tarpusavio trinties kaltininkės. Tikroji priežastis yra karma, kurią sukūrė tariamai nekalti šių tautų piliečiai.

Pagal karmos dėsnį kaimynystėje esantis prekybos centras ar dešrainių kioskelis yra labiau susiję su karo grėsme nei kas nors kita. Su baime krūpčiojam nuo minties apie branduolinio karo galimybę, tačiau ramiai toleruojame kasdien vykstančias ne mažiau siaubingas skerdynes daugybėje automatizuotų skerdyklų.

Žmogus, valgantis gyvūno mėsą, gali pasakyti: „Aš nieko nenužudžiau“, tačiau kai perkate gražiai supakuotą mėsą prekybos centre, sumokate kažkam kitam, kad nužudytų už jus. Tokiu būdu abu užsitraukiate karminį atoveikį.

Ar gali būti kas nors labiau veidmainiška nei žygiuoti demonstracijose už taiką, o po to užsukti į „McDonaldą“ mėsainio arba eiti namo skrudinti kepsnio? Būtent tokį dviveidiškumą pasmerkė Džordžas Bernardas Šo:

„Mes esame gyvi nužudytų gyvulių kapai.

Jie paskersti tik tam, kad patenkintų mūsų liežuvį.

Puotaudami niekada nesusimąstome,

Kad galbūt gyvūnai kaip ir žmonės turi teises.

Mes meldžiam sekmadieniais,

Kad mūsų kelias būtų nušviestas,

Pavargom nuo karo, nebenorim kovoti,

Tačiau kemšame į savo pilvą lavonus.“

Ahimsa (prievartos atsisakymas) leidžia gyvūno sielai natūraliai evoliucionuoti. Nužudžius gyvūną, jo sielai teks vėl gimti tos pačios rūšies kūne ir išgyventi likusią gyvenimo trukmę.

Tie, kas supranta karmos dėsnius, žino, kad taikos neįmanoma pasiekti demonstracijomis ir peticijomis. Padėti gali tik švietimas, atskleidžiantis žmonėms nekaltų gyvūnų žudymo pasekmes, o ką ir kalbėti apie negimusių vaikų žudymą.

Dhirašanta Gosvamis

Redagavo Lina Šimelionytė