Gyvenimo instrukcija

gyvenimo-instrukcija-620×620
 1. Tu gausi kūną. Jis tau galės patikti, galės nepatikti, bet tai bus vienintelis dalykas, kuriuo tu disponuosi iki savo gyvenimo galo.

 2. Tau teks mokytis mokykloje, kurios pavadinimas – Gyvenimas Žemės planetoje. Kiekvienas žmogus ir kiekvienas įvykis – tavo universalus mokytojas.

 3. Klaidų nebūna, tiktai pamokos. Nesėkmės – neatskiriama sėkmės dalis. Nekaltų aukų nebūna – visi jūs tik studentai.

 4. Pamoka bus kartojama įvairiomis formomis iki to laiko, kol nebus išmokta iki galo. Jeigu neišmoksi lengvų pamokų, jos taps sunkesnėmis. Kai išmoksi – pereisi prie kitos pamokos.

 5. Problemos gyvenime – tikslus tavo vidinės būsenos atspindys. Jeigu pakeisi savo vidinį pasaulį – išorinis pasaulis irgi pasikeis. Skausmas – tai būdas, kurį Visata naudoja, kad atkreiptų tavo dėmesį, kai kažkas vyksta neteisingai.

 6. Tu suprasi, kad pamoka išmokta, kai tavo elgesys ir požiūris į kančią pasikeis. Išmintis ateina per praktiką. Truputėlis kažko yra geriau už daugybę nieko.

 7. Nėra geresnio laiko ir geresnės vietos už „čia ir dabar“. „Ten“ niekuo ne geresnis už „čia“. Kai tavo „ten“ taps „čia“, gausi kitą „ten“, kuris vėl atrodys geresnis už „čia“.

 8. Kiti žmonės – viso labo tavo atspindys. Tu negali mylėti ar neapkęsti to, kas slypi kituose, jeigu tai neatspindi tavo paties jausmų.

 9. Gyvenimas sumeistrauja rėmus, o paveikslus tapai tu. Jei neprisiimsi atsakomybės už nutapytus paveikslus, juos už tave nutapys kiti.

 10. Tu gausi viską, ko norėsi. Tavo praeities ir dabarties troškimai ir mintys lemia tavo ateitį. Tačiau atsimink, kad amžinybė ir tavo aukščiausiasis Aš yra tai, ko niekada neverta keisti į nieką.

 11. Visus atsakymus tu turi savyje. Tu žinai daugiau, negu parašyta knygose. Tačiau tam, kad tai atsimintum, reikia skaityti knygas, žvelgti savo vidun, klausytis savęs ir pasitikėti savimi.

 12. Tu visa tai pamirši.

 13. Prisiminsi tai tada, kai panorėsi surasti teisingą savo problemų sprendimą ir padaryti gyvenimą sėkmingą.

 14. Ir tada visa Visata tau padės grįžti į save ir prie amžinų tiesų.

Laimingo kelio!

Seimairnamai.eu

Redagavo Lina Šimelionytė