Fleita grojantis Krišna

steam-train-314880_960_720

Ustadas Bismilahas Khanas, grojimo šahnajumi maestro, asmeniškai susidūrė su Krišna, nors ir buvo musulmonas. Legendinis Ustadas nepaprastai gerbė Krišną, ir tai galėjo paskatinti maloningąjį Viešpatį pasirodyti jam Savo asmeniniu pavidalu.

Kartą Ustadas Bismilahas Khanas keliavo traukiniu iš Džamšedpuro į Varanasį. Tai buvo anglimi varomas keleivinis traukinys ir Ustadas sėdėjo trečios klasės kupė. Tarpinėje kaimo geležinkelio stotelėje į tą patį vagoną įlipo mažas berniukas, piemenėlis. Tamsiaodis, laibas vaikas rankose laikė fleitą. Po kurio laiko ėmė ją pūsti. Nepakartojamas muzikos grožis apstulbino maestro Ustadą. Jis nežinojo net ragos (muzikinio motyvo), kurią atliko berniukas. Ustadas bemat suvokė, kad berniukas buvo ne kas kitas kaip Šri Krišna, Pats Aukščiausias Dievas. Nektaras, tekantis iš Krišnos fleitos, pripildė Ustado širdį ekstazės ir džiaugsmo ašaros ėmė tekėti iš jo akių.

Po nuostabaus pasirodymo, Ustadas pasikvietė berniuką arčiau, įteikė jam monetą ir paprašė vėl sugroti tą melodiją, ką Krišna ir padarė. Tai kartojosi vėl ir vėl, kol Bismilaho Khano piniginė ištuštėjo. Jaunasis Krišna išlipo kitoje geležinkelio stotelėje ir dingo.

Iš tikrųjų, Ustadas keliavo dalyvauti koncerte Kumbha meloje (religiniame induistų susibūrime, kur susirenka milijonai atsidavusiųjų). Tame koncerte Ustadas sugrojo naująją ragą, kurią tą dieną išmoko iš Krišnos. Ši melodinga raga sužavėjo klausytojus ir jie prašė Ustado kartoti ją daugybę kartų. Koncerte dalyvavę muzikos žinovai negalėjo suprasti, kokia tai raga, todėl paklausė Bismilaho Khano. Ustadas atsakė, kad ji vadinasi „Kanharira“.

Kitą dieną laikraščiai mirgėjo antraštėmis, skelbiančiomis, kad Ustadas Bismilahas Khanas sukūrė naują, itin melodingą ragą. Jas perskaitęs, Hariprašas Čaurasja, legendinis muzikantas (fleitininkas), ėmė klausinėti Bismilahą Khaną apie šią ragą. Ustadas atskleidė tiesą ir padainavo „Kanharirą“, o Hariprakašas Čaurasja, iškiliausias pasaulio fleitininkas, apsipylė džiaugsmo ašaromis.

„Kanharira“ yra dieviškas indų muzikos brangakmenis, nes ji kilo iš lotosinių Šri Krišnos, Dievų Dievo lūpų!!!

Kartą Viešpats Krišna paklausė savo atsidavusiųjų, kuo jie norėtų tapti jo rankose. Kai kurie pasakė – lotosu, kiti – kriaukle, dar kiti – čakra ir taip toliau, bet niekas nepaminėjo fleitos. Krišna patarė jiems tapti Jo fleita. Jis paaiškino, kad žmogaus struktūroje, kaip ir fleitoje, yra aštuonios svarbiausios vietos: penki jutimo organai, protas, intelektas ir ego. Jei išsivaduosite iš savo ego ir tapsite tarsi tuščiavidurė nendrinė fleita, tada aš ateisiu pas jus, paimsiu jus, įkvėpsiu pro jūsų širdies tuštumą ir amžino džiaugsmo pavidalu išplauks žavi melodija. Bet jeigu neatsikratysite polinkio jausti antipatiją, neapkęsti, pavydėti, Aš atitolsiu nuo jūsų, nes mano ketinimams iš jūsų nebus jokios naudos.

Dhirašanta Gosvamis

Redagavo Lina Šimelionytė