Radhanatha Svamis: Kas mus verčia elgtis savanaudiškai?

s2

Klausimas:

Rūpestingas elgesys yra malonus mums visiems, bet, paprastai, daugelis žmonių šiame pasaulyje yra linkę mąstyti savanaudiškai. Taigi, ar mūsų protas yra užprogramuotas mąstyti savanaudiškai?

Radhanatha Svamis:

Klaidingas mūsų ego neteisingai tapatina: „Aš esu šis kūnas, aš esu šios mintys, aš esu visa ko kontroliuotojas, aš esu visko savininkas ir aš esu savanaudis besimėgaujantysis.“ Tai iš prigimties būdinga visai materialiai kūrinijai. Tai skatina iškelti save aukščiau kitų ir elgtis savanaudiškai. Ir kai mes tęsiame savo veiklą su tokiu mąstymu, ji išugdo mūsų įpročius. Priklausomai nuo to, kaip ugdomės savo įpročius, darydami klaidingus pasirinkimus, mes tampame vis labiau ir labiau užvaldyti tokio mąstymo būdo.

Tokiu principu veikia visi įpročiai. Pavyzdžiui, jei jūs rūkote daug cigarečių, tampate priklausomas. Ir kuo daugiau rūkote, tuo labiau tampate priklausomas. Įprotis tampa potraukiu ir tuomet tampa labai sunku imtis bet kokios veiklos nepatenkinus šio įpročio. Kai jūs esate šio proceso įkarštyje, labai sunku suvokti savo veiksmus ir jų pasekmes, nes jūs esate taip stipriai pavergtas šio įpročio. Taigi, būtent taip veikia mūsų ego. Mūsų savanaudiškumas, arogancija, godumas, savanaudiškos aistros, pyktis ir pavydas – kai mes nusprendžiame patenkinti, „pamaitinti“ šiuos įpročius, jie tampa vis stipresni ir stipresni.

Tačiau, kai mes bendraujame su šventomis asmenybėmis, pradedame suvokti, ko mes iš tiesų gyvenime trokštame ir kokia yra mūsų tikroji padėtis. Tuomet mes „priimame vaistus“ ir pasirenkame gyvenimo kelią, kurio dėka galime išsivaduoti nuo šių egoistiškų įpročių. Kreipimasis į Dievą, šventų Jo vardų kartojimas – paprasčiausias vaistas, kuris išgydo mus nuo visų šių egoizmo simptomų, neišmanymo ir savanaudiškumo.

Radhanatha Svamis

Iš anglų kalbos vertė Milvydė Paškevičiūtė

Redagavo Lina Šimelionytė