Eidamas širdies keliu, tu žinosi nežinodamas…

sirdieskeliu

Jeigu jūsų gyvenime daug nerimo, įtampos ir nusivylimų, vadinasi, jūs dar nesusidomėjote savimi rimtai. Nesupratote savęs ir nepažinote. Įprastai žmonės sako: „Kas gi geriau mane pažįsta, jei ne aš?“ Bet tie, kuriuos galėtumėm pavadinti ieškotojais, tikrai žino mažiausiai vieną dalyką: „Aš visiškai savęs nepažįstu“. Taip sako tie, kurie susidūrė su šiuo faktu savo gyvenime, o sakantys, kad save puikiai pažįsta, tiesiog dar nesusidūrė kaktomuša su šiuo faktu, nors… gyvenimas kiekviename žingsnyje tvirtina priešingai…

Žmonių gyvenimai užkimšti reikalais, kuriais jie nenorėtų užsiimti, keliančiais daug rūpesčių ir nerimo, reikalais, kurių norėtųsi atsikratyti. Jie, žinoma, įprato prie viso to nerimo ir sako, kad toks jau gyvenimas, tenka daryti neįdomius dalykus ir spręsti vis atsirandančias problemas… Bet jautresni supranta, kad viskas yra ne taip, kaip atrodo. Jie jau sužinojo, kad nerimas ir rūpesčiai, kančios ir bėdos – tai savęs nepažinimo rodiklis, sakantis, kad nepakankamai suvokiame tai, kas iš tikrųjų vyksta.

Į klausimą: „Kodėl jūs turite užsiimti nemaloniais dalykais?“, žmonės atsako: „Kitaip negali būti, toks gyvenimas“. Visa laimė, kad gyvenimas ne toks. Ir tai gali patvirtinti tie, kurie gyveno įprastą gyvenimą su niekinėm problemom, priverstinai darydami tai, kas nemiela, o vėliau staiga „Supratau!“ ir iššoko iš to kvailo gyvenimo, pasirinkdami lyg ir tą patį gyvenimą, tik laisvėje nuo ankstesnių beprasmių reikalų.

Vieną dieną jūs pradedate jausti „Mano Širdis nenori šito daryti, nepaisant nieko“. Ir tą dieną jūs suprantate, kad tai, ką sako kiti ir tai, kaip jie gyvena – niekaip nesusiję su jumis. Jūs peržiūrite visus „privalau“ ir suprantate, kad žmonės tiesiog iš kartos į kartą perduoda visus tuos „privalau“, net nesuprasdami ir savo kailiu nepatyrę, ar tikrai taip turi būti…

Visi sąlygotumai, egzistuojantys sociume, turi savo tikslus ir būtina suprasti jų priežastis, kurias pradedi suprasti tik tada, kai susiduri su dilema – pasielgti taip, kaip priimta visuomenėje, ar taip, kaip liepia tavo Širdis. Daug kas sako, kad būtent taip elgtis ir kužda jų Širdis, tačiau patirtis rodo, kad tai kalba tas pats, kuris tvirtina „Aš pažįstu save“… Ir tai – protas.

Taigi, mūsų viduje yra mažiausiai du – Širdis ir protas. Širdis žino, bet tyliai laukia, kol į ją kreipsimės. Ji kalba tyliu, vos girdimu balsu. O mes gyvename protu, kuris išdidžiai, nuolat ir garsiai rėkia „Aš žinau!“ Jis – tai apskaičiavimai, gudrumas ir derybos, prislėgtas ir nesąmoningas gyvenimas, prigrūstas beprasmių užsiėmimų. Protas negali sėdėti tyliai, jis chaotiškai mąsto ir nuolat kelia sumaištį „Na, na, dar daugiau visko, dar daugiau…“ Ir šiame triukšme neįmanoma išgirsti tylaus ir tikro Širdies šnabždesio. Jį galima pamėginti išgirsti, sąmoningai sustojus, užsimerkus ir nukreipus žvilgsnį į savo vidų…

Iš pradžių mes pradedame jausti mažus skirtumus tarp Širdies balso ir proto. Kiek vėliau šis skirtumas tampa toks aiškus, kad mes tiksliai galime atskirti, kur plepa protas, o kada šnabžda Širdis. Ir tada tereikia ryžto pirmą kartą žengti Širdies keliu, paklausyti jos ir padaryti taip, kaip ji liepia. Protas priešinsis, jis bandys šimtais argumentų įtikinti mus pasielgti taip, kaip sako jis. Juk visi taip sako ir visi taip daro! Bet kartą paklausę Širdies, jūs suprasite, kad jokie skaičiavimai ir apskaičiavimai, gudravimai negali jums duoti to, ką jūs patiriate eidami Širdies keliu…

Ir nuo tos akimirkos prasideda tikrasis savęs pažinimas. Dabar viską, ko jums nereikia, ko nenori jūsų Širdis, tiesiog mesite lauk. Ir jūsų gyvenimas pradės keistis, pildytis džiaugsmu nuo jausmo, kad esi savo gyvenimo režisierius. Protas – tai velniūkštis, paskui kurį sekdami, jūs negirdite savo Širdies. Kai viskas sustos į vietas, protas niekur nedings, jis taps pačiu puikiausiu Širdies valios vykdytoju, realizuojančiu tuos nuostabius Širdies gelmėse gimstančius dalykus…

Eidami Širdies keliu, jūs žinosite nežinodami…

108studija.lt

Redagavo Lina Šimelionytė

Pagrindinis paveikslėlis iš svetainės: 108studija.lt