Dievas mūsų gyvenime

jesus-455608_960_720

Laikas nuo laiko vyksta stichinės nelaimės, skaudžiai paliečiančios šimtų žmonių likimus. Neturintys tikėjimo gali paklausti: „Kaip Dievas leidžia tokiems dalykams atsitikti?“ Tačiau tikintieji galėtų atsakyti: „Dievas dėl to labai liūdi, kaip ir mes, tačiau juk patys žmonės reikalauja, kad Jis pasitrauktų iš mokyklų, vyriausybių, ir kasdieninio gyvenimo. Viešpats – tikras džentelmenas, kuris nesikiša ten, kur yra nepageidaujamas. Kaip mes galime tikėtis Dievo palaiminimų ir apsaugos, jei liepiame Jam palikti mus ramybėje?“

Kažkas pasakė, kad mokytojai ir auklėtojai neturėtų drausminti mūsų vaikų, kai jie elgiasi netinkamai. Mes pritarėme.

Tada kažkas pasakė: „Leiskime savo dukterims darytis abortus, net be tėvų žinios, jei tik jos to pageidauja.“ Ir mes pritarėme.

Tuomet kažkoks „išmintingas“ mokyklos direktoriaus pavaduotojas pasakė: „Kadangi berniukai lieka berniukais ir jie vis tiek tai darys, tai aprūpinkime juos prezervatyvais. Tėvams galime apie tai nieko nesakyti.“ Mes pritarėme.

Kažkuris iš mūsų išrinktųjų aukščiausios valdžios atstovų pasakė, kad visiškai nesvarbu, koks yra jų asmeninis gyvenimas, svarbu, kad jie atlieka savo darbą. Mes atsakėme, kad tol, kol ekonomika stabili ir mes nesame bedarbiai, jie gali elgtis kaip panorėję.

Tada pramogų industrija pareiškė: „Kurkime televizijos laidas, skatinančias bedievystę, prievartą ir palaidą lytinį gyvenimą. Kurkime muziką, propaguojančią prievartą, narkotikus, žudymą, savižudybes ir satanistiškas temas.“ Mes pasakėme: „Tai tik pramogos, jos niekam nekenkia, vis tiek niekas į tai rimtai nežiūri. Galime ir toliau tai tęsti.“

O dabar klausiame savęs, kodėl mūsų vaikai neturi sąžinės, kodėl jie neskiria gera nuo bloga? Kodėl jiems nesunku pakelti ranką prieš nepažįstamą žmogų, klasės draugą ar patį save?

Vienas mokinys parašė:

Brangus Dieve, kodėl tu neišgelbėjai tos mergaitės, kuri buvo nužudyta tiesiog klasėje?

Nuoširdžiai jūsų, 

Susirūpinęs Mokinys

ATĖJO TOKS ATSAKYMAS:

Brangus Susirūpinęs Mokiny, 

Aš nepageidaujamas mokyklose. 

Nuoširdžiai,
Dievas.

Juokinga, kaip lengvai žmonės išsižada Dievo, o po to stebisi, kad pasaulis ritasi į pragarą.

Dhirašanta Gosvamis

Redagavo Lina Šimelionytė