Delnų linijų paslaptys

DT8GYX1MBI

Linijų ant žmogaus delnų yra labai daug ir jos visos iš esmės žymi žmogaus norus. Trys pagrindinės delnų linijos – gyvenimo, proto (galvos) ir širdies – reiškia pagrindinius kiekvienos gyvos būtybės norus. Tai – gyventi, žinoti, mylėti ir būti mylimam.

Gyvenimo linija

Gyvenimo linija

Gyvenimo linijos prasmė

Vedose sakoma, kad kiekviena gyva būtybė yra dvasinės prigimties. Ta prigimtis – tai amžinybė, žinojimas ir palaima. Gyvenimo linija reiškia, kad žmogus nori gyventi amžinai. Tiesa, ne tik žmogus, bet ir musė ar bet kuris kitas gyvūnas. Vis dėlto tik žmogus gali keisti savo likimą, kadangi turi intelektą.

Į gyvenimo liniją žvelgiant filosofiškai, ji yra tarsi siena, skirianti žmogų tarp materialaus ir dvasinio pasaulio, tarp tikrosios meilės ir geismo. Ši gyvenimo kelio linija rodo, kad visų žmonių kelias vienas – visų linijos panašios. Kiekvienas renkasi savo gyvenimo kelią. Nuo žmogaus pasirinkimų šioje egzistencijoje priklauso kitas gyvenimas. Tad gyvenimo linija neprasideda „nuo nulio“ – ji parodo, kur žmogus sustojo praeitame gyvenime.

Gyvenimo linijos reikšmė

 1. Jeigu linija matoma aiškiai ir eina aplink nykštį, tai reiškia, kad žmogus gyvenime turės daug psichinės veiklos.
 2. Jei linija ryški, tai gali reikšti pastovumą ir harmoningą gyvenimą.
 3. Jei linijos storis ir gylis keičiasi, tai gali reikšti nepastovų gyvenimą su daug posūkių ir pokyčių.
 4. Jei linija yra arčiau nykščio, tai gali reikšti, kad žmogus ambicingas ir sugeba pabaigti pradėtus darbus, net jeigu susiklosto nepalankios aplinkybės.
 5. Jeigu gyvenimo linija susijungia su proto linija, tai rodo, kad žmogus atsargus, linkęs apgalvoti savo veiksmus.
 6. Jeigu tarp gyvenimo ir proto linijų yra tarpas, egzistuoja tikimybė, kad žmogus bus impulsyvus, jam gali būti sunku paklusti kitiems.
 7. Banguota linija gali reikšti psichinį ir fizinį silpnumą.
 8. Jeigu šalia gyvenimo linijos lygiagrečiai eina kita linija, tai gali žymėti gerą sveikatą.
 9. Jeigu linija pasibaigia išsišakojimu, gali būti, kad žmogus senatvėje priklausys nuo kitų.

 Proto linija

Proto linija

Proto linijos prasmė

Vakaruose proto linija dažniau vadinama galvos linija. Galbūt dėl to, kad protas tariamai yra galvoje. Vis dėlto Vedose aiškinama, kad žmogaus protas yra subtilaus jo kūno dalis. Pats subtilus kūnas esti širdies srityje. Kiekvienas žmogus turi grubųjį kūną, kuris sudarytas iš penkių pirminių elementų – eterio, oro, vandens, ugnies ir žemės, ir subtilų kūną. Pastarasis sudarytas iš proto, intelekto ir netikro ego.

Proto linija yra susijusi su žinojimu. Labiausiai žmogus kenčia susidūręs su nežinojimu, todėl dažnai, kai sužino ką nors naujo, sako – „O, kad būčiau žinojęs anksčiau“. Tas, kuris nieko nežino nei apie tikrąją laimę, tikrąsias vertybes, nei apie tikrąją savo prigimtį, iš tiesų gyvena nepilnavertį gyvenimą. Jis nuolat ieško laimės ten, kur jos nėra. Viską, kas laikina, toks žmogus laiko amžinu, o nuodus – nektaru. Kiekvienas, kuris nežino, kas yra laimė, norėdamas patirti palaimingą būseną, ramybę, dažniausiai vartoja svaigalus, po kurių jaučiasi blogai ne tik fiziškai, bet ir emociškai. Tam, kad patirtų tikrąją vidinę laimę, žmogui reikia siekti sąmoningumo, keisti savo įpročius, o protą naudoti jausmų kontrolei. Tai reiškia – elgtis kultūringai, o ne vien taip, kaip norisi. Žinoma, savęs keitimas nėra spartus procesas. Jeigu proto linija žmogaus delnuose matosi aiškiai, ji eina tiesiai, jam gyvenime netrūks ryžto. Tai reiškia, kad toks žmogus jau ne pirmą gyvenimą stiprina savo intelektą. Ugdytis teisingus įpročius ir siekti tikslo jam gali būti šiek tiek lengviau.

Proto linijos reikšmė

 1. Jeigu tarp proto ir gyvenimo linijų yra nedidelis tarpas, žmogus gali būti linkęs į neramumą ir aktyvumą. Kuo tarpas didesnis, tuo stipriau šios savybės išreikštos. Taip pat tai gali būti nekantrumo požymis.
 2. Jeigu linija tiesi, žmogus bus ryžtingas ir racionalaus proto.
 3. Jeigu linija eina tiesiai iki delno briaunos, tai rodo galimą polinkį į žiaurumą. Tokiam žmogui daiktai gali būti svarbesni už žmones.
 4. Ilga proto linija gali reikšti, kad žmogus – geras diplomatas. Jis turės dideles galimybes pasiekti savo tikslus.
 5. Jeigu proto linija trumpa, žmogus bus linkęs greitai pradėti darbus, tačiau užbaigti juos bus sudėtinga, trūks ryžto.
 6. Jeigu linija matosi neaiškiai, tai rodo žmogaus švelnumą. Gyvenime jam bus nelengva pradėti ką nors iš naujo.
 7. Banguota gyvenimo linija gali rodyti sunkumus susidorojant su kasdieniais rūpesčiais, atliekant pareigas.
 8. Linija, primenanti grandinėlę, rodo galimus psichikos sutrikimus ar proto negalią.
 9. Jeigu proto linija pabaigoje išsišakoja, tai gali reikšti, kad asmuo labai protingas. Jeigu linija sutrūkinėjusi, žmogų gali kamuoti depresija.

 Širdies linija

Širdies linija

Širdies linijos prasmė

Širdies linija atspindi norą mylėti ir jaustis mylimam. Kiekviena gyva būtybė ieško meilės ir nori tapti laiminga. Meilė nėra tik žodžiai. Jeigu žmogus sako, kad myli, bet nėra pasiruošęs pasiaukoti dėl meilės, arba myli tik tada, kai pats jaučiasi mylimas, visa tai tik meilės šešėlis, savanaudiškumas. Tikroji meilė – atiduoti kitam tai, ką turi geriausia. Meilė reiškia rūpestį ir gerumo kitame žmoguje paieškas. Tikra meilė niekada nesibaigia. Tai patvirtina ir vienas tyrimas, kuriuo buvo nustatyta: kai praeina aistra, meilė nedingsta – ji gyvuoja dar ilgus metus. Jeigu ji „dingsta“, tai nėra tikroji meilė. Tik laikas gali patikrinti, ar meilė yra tikra. Būtent žmonių požiūrį į meilę ir atspindi jų delnų širdies linijos.

Širdies linijos reikšmė

 1. Jei linija aiškiai matoma, tai reiškia, kad žmogus turi gebėjimą mylėti kitus.
 2. Jeigu širdies linija eina arčiau pirštų, žmogus gali būti linkęs į pavydą.
 3. Jeigu širdies linija yra arčiau proto linijos, tai įspėja apie galimai šaltą žmogaus būdą.
 4. Jeigu širdies linija liečiasi su proto linija, galimas daiktas, žmogus „valdys“ savo širdį – kontroliuos jausmus.
 5. Jeigu širdies linija prasideda po didžiuoju viduriniuoju pirštu, tai gali reikšti, kad žmogus gyvenime meilę patirs vieną kartą.
 6. Jeigu linija vingiuota, žmogui gali trūkti pasitikėjimo savimi, ypatingai meilės reikaluose.
 7. Širdies linija, primenanti grandinėlę, gali reikšti pomėgį flirtuoti ir polinkį į neištikimybę.
 8. Jeigu širdies linija nėra matoma, žmogui gali būti sudėtinga mylėti kitus dėl polinkio į egoizmą.

 Ar delno linijos gali keistis?

Žmogaus delno linijos nėra svarbesnės už norą keisti savo elgesį bei charakterį. Priklausomai nuo mūsų minčių, žodžių ir veiksmų, keičiasi ir delnų linijos. Vertėtų suprasti, kad žmogus – dvasinė būtybė, kuri visuomet jausis nelaiminga, jei neugdys sąmoningumo. Jei žmogus nesusitaikys su savo likimu, neprisiims atsakomybės už savo pasirinkimus, tačiau pastoviai dairysis į svetimą daržą, jam bus sudėtinga patirti laimę. Dažnai būna taip: kiemsargis nori tapti ūkvedžiu, tikėdamasis, kad šis pokytis padarys jį laimingą. Ūkvedys savo ruožtu mano, kad bus laimingas tapęs direktoriumi. Ir taip iki begalybės… Žinoma, tai nereiškia, kad gyvenime nereikia nieko siekti. Vis dėlto svarbu suprasti, kad kol širdyje nebus vidinės laimės, tol jos nebus ir išoriniame gyvenime. Nuolat sieksime kažką pakeisti išorėje, o ne savo viduje. Laimingu gali tapti tik tas, kuris ugdo sąmoningumą ir sveiką protą. Kitaip delnų linijų, rodančių nepasitenkinimą, nelaimingą gyvenimą ir likimą, tik daugės. Jei ir toliau ieškosime meilės bei laimės laikinuose dalykuose, kitame gyvenime, pasak Vedų, galime gauti nebe žmogaus delnus, o… letenas ar kanopas.