“Bhagavad-gita” apie darvinizmą

Prabhupada-Bhagavatam

“Bhagavad-gitoje” teigiama, kad galima tiesiogiai persikelti į tokių gyvybės rūšių kūnus, į kokius norime ir kokių nusipelnėme savo pastangomis bei gyvenimu.

Retkarčiais aš keliauju į Ameriką, kartais – į Australiją, o kartais – į Afriką. Tos šalys egzistavo dar prieš man atvykstant. Aš paprasčiausiai keliauju į jas. Mano atvykimas į Ameriką nereiškia, kad tai aš ją ir sukūriau arba kad aš pats tapau Amerika. Yra daugybė šalių, kuriose dar nesu buvęs. Ar tai reiškia, kad jos neegzistuoja?

Mokslininkai, kurie remia Darviną, yra nesusipratėliai. “Bhagavad-gitoje” aiškiai nurodoma, kad visos gyvybės rūšys egzistuoja paraleliai, tuo pat metu, ir kad galima gauti bet kokios gyvybės rūšies kūno formą, jei to norime. Galime patekti netgi į Dievo karalystę, jei labai to trokštame. Visa tai “Bhagavad-gitoje” nurodo Viešpats Krišna, [Aukščiausiasis Dievo asmuo].”

A. C. Bhaktivedanta Svamis Prabhupada, Laiškas, Los Andželas, gegužės 11, 1973