Atleisti – tai paleisti praeitį

Jei koks nors žmogus gyvena jūsų mintyse, jūs patys mokate jo “nuomos mokestį”.

Įsivaizduokite, kad jums aplink kaklą apsivijusi virvė, o kitas jos galas pririštas prie žmogaus, kuris jus įskaudino. Mintys apie šį žmogų ir visus tuos baisius dalykus, kuriuos jis padarė, tam tikra prasme jus persekioja. Pažvelkite į atleidimą kaip į galimybę nutraukti šias grandines ir išsilaisvinti iš jus siejančio ryšio.

Jei koks nors žmogus gyvena jūsų mintyse, jūs patys už tai mokate. Ypač jei tas asmuo, gyvenantis jūsų galvoje, yra jus įskaudinęs. Nuoma, kurią mokate – tai pyktis, apmaudas, skausmas ir kiti negatyvūs jausmai.

Jei kaupiate nuoskaudas, jos supančioja it grandinės, sukurdamos ryšį su jus įskaudinusiu žmogumi. Tai – paradoksas, nes žmogus, kuris jus užgavo, teoriškai turėtų būti paskutinis asmuo Žemėje, apie kurį norėtumėte galvoti. Verčiau mąstyti apie tuos žmones ir dalykus, kurie jums patinka ir pakylėja. Viskas, ką priimate teigiamai, jus pakylėja, o tai, ką vertinate neigiamai, smukdo. Negatyvumas sekina jūsų energiją. Kam mąstyti apie tai, kam prieštaraujate? Tačiau mes darome tai visą laiką. Argi tai ne paradoksalu?

Taigi paprastai nesame linkę galvoti apie mus įskaudinusius žmones, tačiau vis tiek visą laiką tai darome. Patys sukūrėme emocinius ryšius su jais. Ir, kaip jau esu sakęs, atleisdami šiems žmonėms jūs nutraukiate šiuos ryšius. Jūs esate laisvi nuo įtakos, kurią šie žmonės jums daro. O jie tikrai daro įtaką.

Martinas Hausneris (Mahatma prabhu), autorius, gyvenimo būdo mokytojas, muzikantas, bhakti jogas

The Sattva wayThe Sattva Wisdom

Daugiau informacijos lietuvių kalba Sattva Lietuva

Vertė Lina Staponaitė