Atleidimo pratimas pasąmonės programoms išvalyti

atleisk

Paimkite rašiklį į savo kairę ranką. Nesvarbu, ar esate kairiarankis, ar dešiniarankis. Kairė ranka yra susijusi su dešiniuoju smegenų pusrutuliu, tai yra su jūsų pasąmone.

Pasąmoninių programų apvalymo praktiką, skirtą santykiams su tėvu harmonizuoti, pradėkite sekmadienį, esant augančiam mėnuliui (tarp jauno mėnulio ir pilnaties). Rašykite tokius žodžius:

Mano brangus tėve, (pavyzdžiui, Leonai), prašau, atleisk man už viską.
Mano brangus tėve, (vardas), aš atleidžiu Tau už viską.
Mano brangus tėve, (vardas), aš esu dėkingas už viską.

Pasąmoninių programų apvalymo praktiką, skirtą santykiams su mama harmonizuoti, pradėkite pirmadienį esant augančiam mėnuliui (tarp jauno mėnulio ir pilnaties). Rašykite tokius žodžius:

Mano brangi mama, (pavyzdžiui, Danguole), prašau, atleisk man už viską.
Mano brangi mama, (vardas), aš atleidžiu Tau už viską.
Mano brangi mama, (vardas), aš esu dėkingas už viską.

Praktiką, skirtą žmonai ar vyrui, galite pradėti penktadienį arba bet kokią kitą dieną. Idealu būtų ją pradėti taip pat esant augančiam mėnuliui, tačiau tai nėra taip svarbu.

Naudokite savo pilną vardą, nenaudokite vardo trumpinių ar slapyvardžių. Idealu būtų parašyti šiuos tris sakinius po 10 kartų (viso 30 sakinių).

Šią praktiką tėvams tęskite 60 dienų iš eilės, nepraleiskite nei vienos dienos. Partneriui šią praktiką tęskite 40 dienų.

Jei jums bus labai sunki diena, parašykite bent vieną kartą tuos tris sakinius ir atlikite mažiausiai 10 pilnų nusilenkimų. Lenktis reikia kakta paliečiant grindis, taip, kad mūsų smegenys atsidurtų žemiau širdies.

Labai gerai priešais save turėti to asmens nuotrauką, o jeigu neturite, tuomet vizualizuokite, įsivaizduokite tą asmenį esant priešais save. Jei niekada nematėte savo tėvo, tuomet tiesiog melskitės prašydami Dievo, kad visa tai, ką darote, būtų skirta jūsų tėvui. Ir lenkitės jam. Idealu būtų 108 nusilenkimai per dieną, bet mažiausiai turėtų būti 10.

Vienas pilnas nusilenkimas atrodo taip: jūs stovite, tada atsiklaupiate ant kelių ir atsiremiate rankomis į grindis, paliečiate kakta grindis, tuomet vėl atsistojate.

Prašau, vienu metu praktiką atlikite tik su vienu asmeniu. Ją pabaigę galite pradėti kitam asmeniui skirtą praktiką.

Pirmiausia pradėkite nuo sunkiausių santykių.

Tai, kad nepriimame savo likimo, yra viena iš agresijos prieš jį formų. Todėl taip pat rekomenduojama bent 3 dienas atlikti šią praktiką su savo likimu – rašyti ir lenktis jam.

Mano brangus likime, prašau, atleisk man už viską.
Mano brangus likime, aš atleidžiu tau už viską.
Mano brangus likime, esu dėkingas tau už viską.

Nepamirškite nusilenkti savo likimui, įsivaizduokite jį ir lenkitės. Tai labai gerai veikia.

Parengta pagal Rami Blekto straipsnį, svetainė: Vedukeliu.lt

Pagrindinis paveikslėlis iš svetainės Vedukeliu.lt