Ar žmogus gyvena pagal iš anksto numatytą likimą?

library-425730_960_720

Egidijus Gubinas – filosofas, keliautojas, astropsichologas, numerologas, chiromantas, skaito paskaitas, paremtas Vedų išmintimi ir šiuolaikine psichologija, konsultuoja bei pataria gyvenimiškais klausimais. Paskaitose dalijasi savo išgyvenimais ir šventųjų bei šventraščių išmintimi. Šiuo metu gilina žinias lektoriaus ir filosofo O. V. Ruzovo mokyklose: mokymo centre, ruošiančiame konsultantus šeimos kūrimo ir gyvenimo klausimais, bei Bengališkos astrologijos, chiromantijos ir numerologijos mokykloje. Su E. Gubinu kalbėjomės apie žmogaus lemties subtilybes.

Ar žmogus gyvena pagal iš anksto sukurtą scenarijų – likimą?

Žmones visada domino klausimai, ar jų ateitis nulemta bei kodėl vieniems viskas klojasi puikiai ir jie nugyvena gražų, turtingą gyvenimą, o kitiems lemta patirti skurdą arba numirti jauniems.

Asmens mintys ir norai jį verčia veikti, o veiksmai daro poveikį likimui. Apie tai byloja karmos dėsniai. Žmogus atlikdamas sąmoningus arba nesąmoningus veiksmus pats kuria likimą. O savo likimo kalviu jis tampa tada, kai suvokia veiksmo ir atoveiksmio dėsnių egzistavimą. Priežasties ir pasekmės dėsnis leidžia asmeniui suvokti, jog nėra viskas nulemta. Žmogus, prisiimdamas atsakomybę už savo veiksmus ir gyvenimą, nustoja kaltinti kitus, aplinkybes, likimą bei gali pakeisti savo gyvenimą. Gyvenime atsitiktinumų nebūna. Yra tvermės, traukos ir teisingumo dėsniai. Pastarieji vadinami karmos įstatymais. Jeigu šiandien žmogus kenčia, vadinasi, praeityje pažeidė Visatos, teisingumo dėsnius. Galima įsivaizduoti, kad poelgis – tai sėkla. Jį atlikus, pokario laiko pasirodo daigelis, kuris išauga į medį. Jis apsipila žiedais, kurie vėliau virsta vaisiais. Taip ir žmogaus veiksmai atlikti tam tikrame laiko taške vėliau atneša vaisių. Ar jie saldūs, ar kartūs priklausys nuo to, kokia sėkla buvo pasėta. Dažnai sodindami bulves stebimės, kad neužderėjo bananai…

lemtis

Kodėl vienų lemtis yra gera, o kitų bloga?

Tai priklauso nuo atliktų praeityje ir dabartinių asmens veiksmų. Karmos dėsnį puikiai apibūdina gerai žinomos patarlės, kurios vyrauja įvairių šalių tautosakoje: ką pasėsi, tą ir pjausi; kaip pasiklosi, taip išmiegosi; kaip šauksi, taip atsilieps.

Kas yra karma ir kokią reikšmę ji turi asmens gyvenimui?

Kol žmogus gyvena materialiame pasaulyje, tol jį saisto teisingumo įstatymas, vadinamas karma. Jis reikalingas tam, kad žmonės nedarytų žalos kitoms gyvoms būtybėms. Dėl savo neteisingų veiksmų kiekvienas yra veikiamas karmos, t. y. patiria kančių per:

  1. stichijas – blogą orą, potvynius, žemės drebėjimus ir pan.;
  2. kitas gyvas būtybes – klasės draugus, mokytojus, bendradarbius, tėvus, sutuoktinius, vaikus;
  3. savo kūną – gimimą, ligas, senatvę, mirtį.

Ar karmą galima pakeisti?

Karma gali būti juoda (destruktyvūs veiksmai, kurie pagilina blogas asmens savybes), juodai balta (geri veiksmai, norai daryti gerus dalykus, aukojimasis, bet kartu ir blogosios, egoistinės savybės) ir balta. Karmą gali koreguoti askezės, kurios valo fizinį kūną; šventraščių studijos, kurios valo subtilųjį kūną; ir meditacija bei malda, kurios leidžia suprasti savo dvasinę prigimtį. Karma gali keistis. Vietoje to, kad kas nors atsitiktų mūsų kūnui, gali nutikti namams. Arba vietoj to, kad žmogus atsidurtų kalėjime, gali atsidurti vienuolyne, o, tarkime, mirtis gali atsipirkti išgąsčiu ir pan. Balta karma gali atitolinti kitą karmą arba ją prislopinti. Yra ir dar vienos rūšies karma, vadinama bespalve. Tai per dvasines praktikas įgyti įspūdžiai. Bespalvė karma gali visiškai sunaikinti blogą karmą.

lemtis2

Galima gyvenime tiesiog plaukti pasroviui? O gal reikėtų kovoti su likimu, kad pasiektume daugiau?

Plaukti pasroviui reikštų gyventi nesąmoningai. Sąmoningumas pasireiškia tada, kai žmogus pradeda kelti klausimus: „Kas aš? Koks mano gyvenimo tikslas ir prasmė?“ ir ieškoti atsakymų į juos. „Kovoti su savo likimu“ reiškia, visų pirma, keisti savo charakterį.

domino-665547_960_720

Gyvenime reikėtų labiau vadovautis intuicija ar protu?

Dera vadovautis abiem. Senovės raštuose protas apibūdinamas kaip dualus, o jo funkcijos – priimti arba atmesti. Protas sujungtas su juslėmis: oda, nosimi, ausimis, akimis, burna. Jis gauna informaciją per šias jusles iš išorinio pasaulio ir pažymi ją pliuso arba minuso ženklu. Proto priimta informacija transformuojama intelektu. Pastarasis veikia tarp pasąmonės bei proto ir padaro galutines išvadas, kaip elgtis. Jis suvirškina gautą informaciją ir perkelia ją į pasąmonę. Taip išgyvenimai virsta patirtimi. Intelektas – labai svarbus elementas, nes nuo jo priklauso ar asmens karma gerėja, ar blogėja. Todėl tam, kad žmogus suprastų, kas yra gera, o kas bloga, visų pirma rekomenduojama ugdyti intelektą.

Intuicija yra vidinis balsas, kuris dar suvokiamas kaip sąžinė. Senovės raštuose teigiama, kad tai Kūrėjo balsas, kurio tikslas – apsaugoti žmogų nuo negandų, neteisingų veiksmų ir pan. Tarkime, prieš sužinodamas apie pavojų asmuo visada iš pradžių pajunta vidinę įtampą. Tik vieni į tą vidinį balsą įsiklauso, o kiti bando jo negirdėti.

lemtis3

Nepamatuota rizika, tarkime, ekstremalus sportas arba rizikingos investicijos – tai žaidimas su likimu?

Tai priklauso nuo asmenybės. Svarbiausia, kad kiekvienas prieš atlikdamas veiksmą būtų pasiruošęs prisiimti atsakomybę.

Nugyventi laimingą gyvenimą reiškia pačiam susikurti savo laimę ar tiesiog išpildyti savo likimo scenarijų?

Laimė priklauso nuo sąmoningumo. Kiekviena gyva būtybė yra savita ir individuali savo evoliucijos kelyje. Vienam laimė gali būti pavalgyti, o kitam tapti milijardieriumi. Svarbiausia – suvokti, koks yra aukščiausias asmeninis gyvenimo tikslas.

Galbūt žmogaus gyvenimas – tik atsitiktinumų virtinė?

Darant prielaidą apie atsitiktinumą, reikėtų atmesti teisingumo įstatymą. Kodėl tuomet vieni gimsta be kojų, o kiti su? Kodėl vieni Amerikoje, o kiti Afrikoje?lemtis4

Kalbino Justina Petraškevičienė, žurnalas „Būrėja“

Redagavo Lina Šimelionytė

Paveikslėliai iš puslapio Gubinas.lt