Apie troškimus

RNS-8A

Pagrindinė šio pasaulio kančių priežastis yra savanaudiškumas. Mes taip susirūpinę dėl „aš“ ir „mano“. Tai yra inkaras, gyvenimas po gyvenimo laikantis mus šiame pasaulyje. Net jei kartojame šventą vardą ar skaitome šventraščius, vis dar galime turėti savanaudiškų troškimų. Kodėl? Ar procesas veikia?

Šrilos Bhaktisidhanta Maharadžo paklausė šio klausimo. Atsakydamas, jis papasakojo istoriją apie vestuvių vakarėlį. Jaunavedžių pora turėjo naktį paplaukioti valtimi. Buvo jau tamsu. Valtininkas pradėjo irkluoti ir visą naktį irklavo, bet atsibudę ryte jaunieji buvo toje pačioje vietoje. Visi sutriko, nesuprato, kodėl taip nutiko, bet tuomet pastebėjo, kad valtininkas pamiršo pakelti inkarą. Visą naktį irklavo, tačiau nepajudėjo iš vietos. Šrila Bhaktisidhanta Maharadžas aprašė, kad mūsų troškimas mėgautis šiuo pasauliu yra inkaras. Daugybė prisirišimų prie materialaus gyvenimo yra mūsų inkaras. Jei nepakeisime savo troškimo ir nepriimsime sąmoningo sprendimo pakeisti savo prisirišimus, galime kartoti Maha-mantrą visą gyvenimą ir niekur per daug nepasistūmėti.

Žmogus gali atlikti tiek tarnysčių, tačiau vis tiek kritikuoti kitus ir būti savanaudis. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jis iš tiesų nepakėlė inkaro. Galite kartoti šventą vardą ir padaryti kažkokią pažangą, bet iš tikrųjų netobulėsite tol, kol nepakeisite savo troškimo. Taip yra todėl, kad Krišna yra Savo varde ir Jis atlygins tiek, kiek mes patys to norėsime.

Kokia nauda iš visos filosofijos, jei nėra gero elgesio? Visi šie dalykai remiasi troškimu. Iš didžių šventųjų galime išgirsti, koks yra jų troškimas. Jie meldžiasi Viešpačiui: „netenkink mano geismo. Geriau išvaduok mane nuo jo bei nuo iliuzijos, gobšumo, pykčio ir pavydo. Tik noriu būti Tavo tarnu, mano brangus Viešpatie.“ Jei turime tokį troškimą, galime labai sparčiai tobulėti. Turime pakelti inkarą.

Radhanath Svamis

Iš anglų kalbos vertė Mohini-šakti devi dasi

Pagrindinis paveikslėlis iš svetainės Radhanathswami.com