Anantara das. Dienoraštis. Vyro pareigos šeimoje (II dalis)

concept-1868728_960_720

Anantara das – visoje Lietuvoje gerai žinomas Vedų filosofijos mokytojas, ajurvedos gydytojas, psichologas ir teisininkas. Jis konsultuoja daugybę žmonių dvasinės praktikos, šeimos, psichologiniais, sveikatos ir kitais klausimais. Dauguma jų pripažįsta, kad tai – asmenybė, keičianti kitų gyvenimus. Savo išmintimi Anantara dalijasi ir puslapyje Anantara.lt.

Dvaraka, Kaunas

Gruodžio 30 diena

Sveiki mielieji, šiandien noriu pratęsti pasakojimą apie vyro pareigas šeimoje.

Priminsiu klausimus, kuriuos uždavė savo laiške viena skaitytoja:

  1. Kokia vyro dvasinė ir materiali pareigos šeimoje?

Į vyro materialias pareigas šeimai įeina:

  1. A)   Būsto suradimas šeimai.
  2. B)   Pinigų uždirbimas šeimai.
  3. C)   Maisto aprūpinimas.
  4. D)  Rūbų aprūpinimas.
  5. E)   Vaikų išleidimas į mokslus ir padėjimas jiems įsitvirtinti šiame materialiame pasaulyje.

Praeitą kartą šiek tiek panagrinėjau klausimą apie būsto suradimą šeimai.

Šiandien noriu panagrinėti pinigų uždirbimo šeimai klausimą.

Šiais laikais, o ir praktiškai visame Kali amžiuje, žmonės nesuvokia pinigų prasmės, nežino pinigų veikimo mechanizmo ir, galima sakyti, amžinai jų neturi.

Todėl vyras, kaip šeimos galva, turi žinoti pinigų veikimo mechanizmą. Turi mokėti skaičiuoti pinigus ir turi jais aprūpinti šeimą.

Kas yra pinigai?

Mokslininkai pasakytų, kad tai priemonė atsiskaityti už prekes ar paslaugas arba kad tai turtų kaupimo priemonė.

Tačiau tai būtų tik dalinis materialus atsakymas.

Gilesnio supratimo ir žinojimo apie pinigus reikėtų ieškoti šventraščiuose.

Šventraščiai sako, kad pinigai – tai Dievo energija. Tai yra labai subtili Dievo energija. Popieriniai banknotai, kuriuos mes nešiojamės piniginėse arba skaičiai mūsų kompiuterių ekranuose, kai vykdome elektroninės bankininkystės operaciją yra tik materiali šiek tiek apčiuopiama pinigų kaip energijos šaltinio viršūnėlė. Patys pinigai glūdi daug giliau.

Tačiau net ta viršūnėlė šiuolaikinius žmones tiesiog veda iš proto. Šių dienų žmonės prie pinigų daug daugiau prisirišę negu prie vaikų, tėvų, sutuoktinių, draugų, Dievo, sveikatos, meilės, pagarbos ir viso kito, kas dar gali žmogui būti brangu.

Tas prisirišimas prie pinigų kaip energijos yra toks stiprus, kad dėl to vyksta karai.

Dėl prisirišimo prie pinigų žmonės išduoda tėvynę.

Dėl prisirišimo prie pinigų žmonės žudo vieni kitus.

Dėl prisirišimo prie pinigų žmonės augina karves, jaučius, kiaules, vištas ir kitus gyvulius ir paskui juos skerdžia.

Dėl prisirišimo prie pinigų žmonės platina narkotikus.

Dėl prisirišimo prie pinigų moterys pardavinėja savo kūnus.

Dėl prisirišimo prie pinigų valstybė girdo savo tautą ir tą tauta kartu su valstybe degraduoja.

Dėl prisirišimo prie pinigų žmogus dirba bet kokį darbą, net jeigu tas darbas atneša skausmą jo artimiesiems: alkoholio, tabako pardavimas, skerdyklos, chemijos pramonė.

Dėl prisirišimo prie pinigų ūkininkai pila ant šventos Žemės chemines trąšas, kad būtų gausesnis derlius, tačiau taip nuodija pačią Žemę, nuodija žmones, nuodija savo būsimus anūkus ir kitas gyvas būtybes.

Dėl prisirišimo prie pinigų žmonija gamina tiek visokiausios produkcijos, kad paskui ta pati žmonija nebeturi kur dėti šiukšlių.

Dėl prisirišimo prie pinigų žmonės neišsimiega, nepavalgo, apgaudinėja vieni kitus ir pykstasi.

Dėl prisirišimo prie pinigų vyrai savo vertybių skalėje į pirmą vietą pastato pinigus, o tik paskui žmoną ir vaikus.

Dėl prisirišimo prie pinigų vyrai neduoda žmonoms pinigų, juos slepia, nesako net kiek uždirba per mėnesį.

Dėl prisirišimo prie pinigų vaikai senatvėje savo tėvus išveža į senelių namus.

Dėl prisirišimo prie pinigų daugelyje šeimų kasdien vyksta konfliktai.

Štai kokia tamsioji pinigų pusė. Ir dėl pinigų daugelis šeimų skiriasi.

Čia tik keletas mano išvardintų problemų, kurias sukelia nežinojimas ir nemokėjimas elgtis su pinigais.

Aišku, reikia suprasti, kad šiais laikais mes negalime išvengti bendravimo santykių su pinigais. Aš rašau bendravimo, kaip su gyva būtybe, nes už pinigų stovi tikra asmenybė.

Taigi, viena iš vyro materialių pareigų yra uždirbti ir parnešti šeimai pinigų. Piniginiu klausimu vyras turėtų garantuoti žmonai saugumą.

Kiekvienai moteriai yra nesaugu, o tai reiškia, neramu, jeigu ji tiksliai nežino:

1)    kiek vyras uždirba per mėnesį;

2)    kam jis leidžia pinigus;

3)    kokios bendrai šeimoje pajamos ir išlaidos;

4)    kokia vyro uždirbamų pinigų dalimi ji gali disponuoti.

Ką turi daryti vyras šiuo atveju?

1)    Vyras turi pasakyti žmonai apie visą savo gaunamą atlyginimą, apie premijas, apie gaunamas dovanas, palikimą;

2)    Vyras su žmona turi vesti bendrą buhalteriją.

  • Geriausiai, kad vyras viską skaičiuotų ir apmokėtų iš šeimos pinigų visus mokesčius.
  • Vyras turi pildyti šeimos biudžeto apskaitos knygą ir kiekvieną dieną rašyti pajamas ir išlaidas. Tai gali daryti ir žmona. Jai net bus tai lengviau ir įdomiau, nes ji pajaus kiek pinigų ateina ir išeina iš šeimos.
  • Todėl vakare šeimos nariai (vyras, žmona, vaikai) turi informuoti atsakingą šeimoje asmenį (vyrą arba žmoną) kiek per dieną buvo išleista pinigų arba kiek gauta pajamų. Tam, kad neužmirštų, kokios buvo išlaidos, galima rinkti prekių ar paslaugų čekius. Ir kai atsakingas šeimos narys išlaidas užfiksuoja apskaitos knygoje, tuos čekius galima išmesti.
  • Iš pradžių tai gali atrodyti kaip beprotybė ir daug laiko užimantis darbas, tačiau iš tikro tokia apskaita užtrunka tik keletą minučių. Tačiau rezultatas – stulbinantis. Visi šeimos nariai tampa atsakingesni už šeimos gerovę. Jie visi pradeda suprasti, kad pinigus uždirbti – maža, reikia dar ir mokėti juos išsaugoti. Tokia apskaita jau patį pirmą mėnesį duoda naudą – padidėja šeimos pajamos, kas labai svarbu, kai visi žmonės šaukia, kad trūksta pinigų.

Vedose sakoma, kad vyras turi dirbti ir uždirbti pinigus, o žmona saugoti ir padidinti pinigų kiekį. Ką tai reiškia?

Kai žmona žino visą pinigų kiekį, esantį šeimos biudžete, jai lengviau planuoti išlaidas. Planuojant išlaidas, automatiškai taupomi ir pinigai. Bet kokiu atveju žmonai reikia spręsti, ką pirkti vaikams (rūbai, batai, mokymosi priemonės, vaistai, žaislai), vyrui (rūbai, batai ir kitos išlaidos), išlaidos sau, išlaidos maistui, išlaidos namų apyvokos daiktams bei išlaidos laisvalaikiui.

Patarimas:

negalima sudarinėti sutarčių su paslaugų tiekėjais (elektros tinklai, dujos, ryšiai, televizija ir panašiai, kad jie patys nuskaičiuotų pinigus iš vieno ar kito sutuoktinio sąskaitos. Vyras pats turi pervedinėti tiekėjams pinigus. Tada pinigai taip lengvai „nebėgs“ iš šeimos biudžeto).

Šiandien tiek, kitą kartą pratęsime.

Aš Jus myliu.

Anantara das. Svetainė: Anantara.lt

Redagavo Lina Šimelionytė