Anantara Das. Dienoraštis. Visų šeimos problemų priežastis (V dalis)

couple-955930_640

Anksčiau rašėme…

Anantara das – visoje Lietuvoje gerai žinomas Vedų filosofijos mokytojas, ajurvedos gydytojas, psichologas ir teisininkas. Jis konsultuoja daugybę žmonių dvasinės praktikos, šeimos, psichologiniais, sveikatos ir kitais klausimais. Dauguma jų pripažįsta, kad tai – asmenybė, keičianti kitų gyvenimus. Savo išmintimi Anantara dalijasi ir puslapyje Anantara.lt

Gruodžio 10 d.

Grįžtu prie moters reiškiamų pretenzijų vyrui…

Yra viena problema visuomenėje, kuri garsiai neafišuojama, tačiau realiai ji egzistuoja. Ta problema vadinasi „vyras nesidalina savo uždirbamais pinigais su žmona“. O jeigu ir duoda, tai ne visus turimus pinigus, o tik tiek, kiek jis mano, kad jai reikėtų duoti.

Ši šeimyninė problema tikrai baisi. Kodėl?

Atsakymas: jeigu vyras žmonai neduoda pinigų, vadinasi, jis absoliučiai jos nemyli. Jeigu žmogus sako: „aš tave myliu…“, tai jis savo antrai pusei atiduos viską.

Vedose teigiama, kad vyras turi uždirbti pinigus, o žmona – juos padauginti. Žmonai iš esmės net nereikia dirbti, nes ji gali juos sutaupyti administruodama.

Geriausia, kad visi šeimos pinigai būtų pas žmoną. Kodėl?

Kai moteris nežino, kiek vyras uždirba, o jeigu ir žino, tačiau nemato tų pinigų, ji pasidaro labai nerami. Moteris jau iš prigimties yra kelis kartus neramesnė būtybė negu vyras ir, jeigu ji nežino kokios šeimoje yra pajamos ir išlaidos, ji tiesiog nebegali toliau ramiai gyventi.

Moteris iš prigimties mėgsta planuoti, aiškiai žinoti, kas bus rytoj, poryt, už metų ar už dešimties metų. Ir kai jai vyras neduoda pinigų arba nepasako, kada ir kiek jis gali duoti, moteris, galima sakyti, yra psichologiškai nužudoma.

Vyras, kuris neatiduoda pinigų savo žmonai, yra žiaurus ir egoistiškas žmogus.

Kodėl vyrai neduoda pinigų žmonoms? Jie nori išlikti nepriklausomi. Nepriklausomas – tai mažutis „dievukas“, kuris niekuo nepasitiki. Toks žmogus yra tiek morališkai degradavęs, kad jam nerūpi žmonos psichologinė būsena, jos moralinės kančios, nežinomybė, įtampa ir baimė.

Kai vyras atiduoda pinigus žmonai, ji ramiai gali planuoti visos šeimos išlaidas. Tik moteris geriausiai žino viso šeimyninio gyvenimo išlaidų peripetijas. Ji žino net ir mažiausias smulkmenas, kurios reikalingos buičiai, ką nupirkti vaikams bei tam pačiam vyrui, kiek, kur, kada ir kokių maisto produktų reikia.

Šių dienų moteriai ir taip sunku gyventi, o kai vyras neduoda pinigų, jos svajonės, kūryba, grožis ir sveikata ima nykti.

Išmintingas yra tas vyras, kuris atiduoda visus savo pinigus žmonai ir paskui kartu sprendžia, ką reikia nupirkti.

Žmona tokiu savo vyru labai didžiuosis, jį gerbs, jam visiškai atsiduos, įkvėps, ir jis pats viską gyvenime pasieks. Tokio vyro širdyje bus žmonos meilė.

Aišku, vyras gali sakyti, kad žmona išlaidi ir panašiai, tačiau ši problema yra labai paprastai išsprendžiama. Žmona turi vesti šeimos buhalterinę apskaitą. Ji turi kasdien rašyti visas išlaidas ir pajamas. Taip pat finansines pajamas ir išlaidas kiekvieno šeimos nario, kuris prisiliečia prie pinigų. Jeigu pinigai nėra skaičiuojami, tai jų niekada ir nebus. Tokia apskaita užima visiškai nedaug laiko, tiesiog šią sistemą reikia įsivesti į savo gyvenimą.

Tam, kad tarp vyro ir žmonos būtų absoliutus pasitikėjimas, jie turi pasitarti dėl pirkinių sumos ar kažkokio vieno konkretaus daikto pirkimo ir tik tada pirkti. Toks pirkinių suderinimas pašalins visas nepasitikėjimo ir išlaidavimo kliūtis.

Tačiau jeigu moteris yra labai išlaidi, jeigu ji pati jaučia, kad nesusitvarko su pinigais, moteris turi atiduoti visus pinigus vyrui ir tada jau vyras viską analogiškai tvarko. Jis rašo visas šeimos išlaidas ir kasdien jas parodo žmonai. Moteris matys, kad vyras atviras ir nieko neslepia, tada ji nurims ir pasitikės savo vyru.

Vyras privalo žinoti, kad moteris kasdien turi turėti kišenpinigių, kuriuos ji gali išleisti savo nuožiūra. Dėl kurių ji vyrui gali iš viso nieko nesakyti. Moteris kaip mažas vaikas – dėl savo neramaus proto ji dažnai nori nusipirkti įvairiausių smulkmenų. Be šių smulkmenų jai yra būtinos įvairios higienos, kosmetinės priemonės ir taip toliau, todėl šeimoje reikia sutarti kiek kasdien moteris gali turėti kišenpinigių, kad nekiltų nepagrįstos pretenzijos jai.

Žmonos pretenzija vyrui, kad jis neduoda pinigų, yra visiškai pagrįsta. Jeigu gyvenate kaip šeima, viskas turi būti bendra. Šeimoje negali vyrauti toks gyvenimo modelis, kai vyras užsidirba sau, o žmona – sau. Jeigu kiekvienas rūpinasi tik savimi, tai jau nebėra šeima. Pinigai geriausiai parodo šeimos vienybę arba greičiausiai atskiria sutuoktinius vieną nuo kito. Jeigu pinigai nejungia abiejų žmonių, tai ir visa kita jų nejungia.

Šiame materialiame pasaulyje nuolat matome nesantaiką, išdavystes, kančias ir prakeiksmus vieni kitiems, nes norime gyventi tik dėl savęs. Jeigu vyras negali pasitikėti žmona, reiškia, jis niekuo nepasitiki. Jis vienišas. Jis – „godus vilkas“. Jis – visiškai nelaimingas žmogus, nes nieko šiame pasaulyje nemyli. Tada ir jo niekas nemyli…

Laukite tęsinio…

Anantara Das. Svetainė: Anantara.lt