Anantara das. Dienoraštis. Kūrybinė veikla

glass-473758_960_720

Anantara das – visoje Lietuvoje gerai žinomas Vedų filosofijos mokytojas, ajurvedos gydytojas, psichologas ir teisininkas. Jis konsultuoja daugybę žmonių dvasinės praktikos, šeimos, psichologiniais, sveikatos ir kitais klausimais. Dauguma jų pripažįsta, kad tai – asmenybė, keičianti kitų gyvenimus. Savo išmintimi Anantara dalijasi ir puslapyje Anantara.lt.

Dvaraka, Kaunas

Sausio 18 diena

Sveiki mielieji, šiandien Jūsų apžvalgai dar vienas labai įdomus laiškas. Jis įdomus, nes neprimityvus. Paskaitykime.

„Sveiki, Anantara. Pirmiausia, ačiū už Jūsų paskaitas, dienoraštį, kad su visais dalijatės savo žiniomis. Esu tikra, jog tai paliečia, įkvepia, sušildo, suteikia to, ko trūksta, daugybei žmonių, tarp jų ir man. Turiu klausimą, į kurį būtų įdomu sužinoti atsakymą: kas rašoma Vedose apie kūrybą ir kūrybiškus žmones, t. y. rašytojus, muzikantus, režisierius ir kitus menininkus? Juk tai savotiškas žaidimas. Žaidimas žodžiais, emocijomis, patirtimi. Tai labai žmogiška ir daugelį veikia. Jei pagrindinis žmogaus tikslas yra priartėti prie Dievo, ar kūrybiška veikla nėra beprasmė? Kita vertus, jei žmogus savo kūryba neša šviesą, teigiamas emocijas, grožį, kaip tuomet? Labai ačiū už atsakymą. Ramios Jums dienos.“

Atsakymas

Labai įdomus klausimas. Dažniausiai, kaip mes visi ir skaitome, dienoraščio klausimai būna apie šeimą ir ligas. Šį kartą apie kūrybą.

Ką galima būtų pasakyti šiuo klausimu? Pirmiausia, reikia suvokti, kad pats didžiausias menininkas ir kūrėjas yra Dievas. Ta kūrybinė energija, kuria mes naudojamės, ateina iš Dievo. Viskas, ką mes kuriame, kuriame pamėgdžiodami tik Jį. Net kartu paėmus visą mūsų visų kūrybą, ji atrodytų, kaip vaikiškas ir negyvas žaisliukas.

Materialioje Visatoje, kurioje mes visi gyvename, visą kūrybą veikia materialios gamtos gunos (energijos). Todėl mes aplinkui save matome ir šedevrus, ir destruktyvius objektus.

Taigi mūsų kūriniai gimsta veikiami neišmanymo, aistros ir dorybės energijų. Terminą kūrybą aš vartoju plačiąja prasme.

Vieni kūriniai gimsta veikiami neišmanymo energijos. Tokie kūriniai griauna tai, kas šviesu, gera, kilnu, gražu. Tokie kūriniai veda žmones į beprotybę, sumaištį, destrukciją, nihilizmą, griovimą, nebūtį ir susinaikinimą. Tokie kūriniai žmonėse pagimdo demoniškas charakterio savybes. Žmonės įkvėpti neišmanymo (tamsos) energijos nori valdyti kitus ir mėgautis tik patys. Jie, tiesiogine žodžio prasme, nori būti dievais. Tokios kūrybos galutinė paskirtis ir vieta – pragaras ir demoniškos planetinės sistemos.

Kita didžioji dalis šiuolaikinės kūrybos nukreipta į aistrą. Tai pati didžiausia visos kūrybos dalis. Su kuo susijusi kūryba aistroje?

Su tuo pačiu pasitenkinimu. Aistra mažiau destruktyvi energija negu neišmanymas. Į aistringos kūrybos plotus patenka visa šiuolaikinė estradinė muzika, įvairūs šou projektai ir visi kūriniai, kuriuose žmogus jusliškai tenkinasi.

Dorybingi kūriniai – tai, kas paskatina žmogų būti geru ir iškiliu, tai, kas moko jį dalintis.

Laiške buvo rašoma apie kūrybą, taigi kūrybą reikėtų matyti per šias tris energijas. Reikėtų matyti ir atskirti, kokie kūriniai kokios energijos yra veikiami.

Mes turėtume išmokti atskirti, kokiai energetinei kategorijai priklauso mūsų žiūrimi filmai, klausoma muzika, skaitomos knygos ir kitų rūšių mus supantys meno kūriniai.

Jeigu mes nemokame atskirti, kokiai energetinei sistemai priklauso mus supantis menas, tai mes tik užteršiame savo psichiką. Užteršta psichiką veda žmogų į įvairius psichinius ir fizinius susirgimus.

Aukščiau visko yra dvasinė kūryba. Kas yra dvasinė kūryba?

Viskas, kas susiję su Dievo šlovinimu.

Gilioje senovėje visas menas buvo skirtas tik tam, kad būtų pašlovintas Dievas arba Dievui atsidavę žmones. Ir dabar daugybė žmonių savo kūrybinius sugebėjimus atiduoda Dievui ir tokie žmonės patys laimingiausi.

Žmogus, kuris savo kūrybos neaukoja Dievui, savyje ugdo tik egoizmą. Šis egoizmas palaipsniui, gyvenimas po gyvenimo, graužia tokį „menininką“ kol visiškai pribaigia.

Todėl kelias, meną priskirti tik sau arba liaudžiai, žmogų veda į savęs susinaikinimą.

Ir tai liečia ne tik meną, bet ir bendrai bet kokią materialią veiklą.

Todėl:

Linkiu jums skaityti tik tai, kas padeda pažinti Dievą.

Linkiu jums žiūrėti tik tai, kas padeda pamatyti Dievą.

Linkiu jums klausytis tik tai, kas padeda išgirsti Dievą.

Linkiu jums kurti tik tai, kas padeda pašlovinti Dievą.

Linkiu jums šokti tik Dievui.

Linkiu jums groti tik Dievui.

Linkiu jums piešti tik Dievą.

Linkiu jums puošti tik Dievą.

Linkiu jums kurti tik Dievui.

Aš Jus myliu.

Anantara das. Svetainė: Anantara.lt

Redagavo Lina Šimelionytė