Anantara das. Dienoraštis. Kaip pakeisti savo likimą?

hand-1819357_960_720

Anantara das – visoje Lietuvoje gerai žinomas Vedų filosofijos mokytojas, ajurvedos gydytojas, psichologas ir teisininkas. Jis konsultuoja daugybę žmonių dvasinės praktikos, šeimos, psichologiniais, sveikatos ir kitais klausimais. Dauguma jų pripažįsta, kad tai – asmenybė, keičianti kitų gyvenimus. Savo išmintimi Anantara dalijasi ir puslapyje Anantara.lt.

Rugpjūčio 30 diena

Vieną kartą išminčius šventasis Narada keliavo į Višnu šventyklą.

Kelias buvo ilgas ir truko ne vieną dieną. Kartą nakvoti jį priėmė bevaikė neturtinga šeima.

Ryte šeimininkas kreipėsi į Naradą su prašymu:

– Tu keliauji į Višnu šventyklą. Paprašyk Dievo, kad jis mums padovanotų sūnų.

Kai Narada atėjo į šventyklą, jis paprašė Dievo:

– Pasigailėk to žmogaus. Padaryk taip, kad jo žmona pagimdytų kūdikį.

Narada išgirdo švelnų, tačiau toliau nesvarstomą atsakymą:

– Tai šeimai nelemta turėti kūdikio.

Narada baigė melstis ir grįžo namo.

Praėjus penkeriems metams Narada vėl keliavo pro tą pačią vietą ir tas pats šeimininkas vėl priėmė jį nakvynei.

Kas tą kartą Naradą labiausiai nustebino, tai žaidžiantys lauke du berniukai.

– Kieno tie vaikai? – paklausė Narada.

– Mano, – atsakė šeimininkas.

Narada panorėjo daugiau sužinoti apie tuos vaikus ir šeimininkas papasakojo jam tokią istoriją:

– Prieš penkerius metus, iš karto po to, kai tu išėjai iš mano namų į šventyklą, į mūsų kaimą užsuko vienas sanjasis (vienuolis). Jis taip pat pernakvojo mūsų namuose, o ryte išeidamas jis palaimino mane ir mano žmoną, kad mes turėtume vaikų.

Ir štai tie vaikai – tai jo palaiminimo įsikūnijimas.

Kai tik Narada atėjo į Višnu šventyklą, jis iš karto kreipėsi į Dievą:

– Tu sakei man, kad tam žmogui nelemta turėti vaikų. Bet šiandien jo namuose aš mačiau, net du vaikus. Tai kaip čia yra? Kuo man tikėti?

Viešpats nusijuokė išgirdęs tokius žodžius ir tarė:

– Tai tikriausiai to šventojo darbas. Šventi žmonės turi teisę keisti likimą!

Moralas

1. Mes visi iki vieno turime savo likimą.

2. Mūsų likimas – tai praėjusių gyvenimų troškimų ir mūsų darbų padarinys.

3. Mums patiems be dvasinio mokytojo ar šventųjų palaiminimų savo likimą pakeisti beveik neįmanoma.

4. Todėl norint pakeisti savo likimą, reikia kreiptis į dvasinį mokytoją arba į šventus žmones ir prašyti jų malonės, kad jie pasimelstų Dievui už mus.

5. Dvasiniam mokytojui ar šventajam nėra nieko neįmanomo.

6. Dievas taip juos myli, kad išpildo visus jų prašymus.

Su meile!

Jūsų tarnas
Anantara das