Anantara das. Dienoraštis. Kaip ištraukti mamą iš alkoholizmo liūno?

photo-1521315666274-c38d05175e13

Anantara das – visoje Lietuvoje gerai žinomas Vedų filosofijos mokytojas, ajurvedos gydytojas, psichologas ir teisininkas. Jis konsultuoja daugybę žmonių dvasinės praktikos, šeimos, psichologiniais, sveikatos ir kitais klausimais. Dauguma jų pripažįsta, kad tai – asmenybė, keičianti kitų gyvenimus. Savo išmintimi Anantara dalijasi ir puslapyje Anantara.lt.

Gruodžio 9 diena

Vrindavanas, Indija

Sveiki, mielieji.

Šiandien pabandysiu atsakyti į dar vieną žmogui labai svarbų klausimą. O koks tai klausimas, mes sužinosime perskaitę šį laišką.

„Hare Krišna.
Suprantu, keista gauti žinutę iš svetimo žmogaus, kurio jūs visai nepažįstate.
Bet girdėjau, esat šviesus žmogus ir, manau, jūs mano vienintelė viltis, vienintelis ramstis, į kurį šiuo metu galėčiau atsiremti.
Istorija tokia. Mano mamai reikia pagalbos. Puolė į alkoholizmą. Nebežinau, kaip jai padėti. Norėčiau jūsų šviesaus proto patarimų ir pagalbos.
Nebežinau, į ką remtis, kaip ją nuvesti tiesos keliu? Prašau jūsų pagalbos. Ar padėtumėte mano mamai įveikti šią bėdą ir nuvesti doros keliu?
Lauksiu jūsų atsakymo, man tai labai svarbu. Noriu, kad jos kelias tiestųsi į šviesesnį rytojų. Suprantu, esat užsiėmęs žmogus, bet nežinau, į ką daugiau kreiptis.“

Atsakymas

  1. Hare Krišna. Suprantu, keista gauti žinutę iš svetimo žmogaus, kurio jūs visai nepažįstate.

Harė Krišna! Žinokite, man ir rašo tik nepažįstami, ir tame nėra nieko keisto. Aš negaliu visų pažinoti. Bet vėliau su daugeliu susipažįstame artimiau.

  1. Bet girdėjau, esat šviesus žmogus ir, manau, jūs mano vienintelė viltis, vienintelis ramstis, į kurį šiuo metu galėčiau atsiremti.

„Šviesus žmogus“ irgi sąlygota kategorija. Vieniems aš geras, kitiems blogas, tretiems sektantas, ketvirtiems apgavikas, penktiems kvailys, šeštiems – dar koks nors.

Taip, žinoma, galima apibūdinti vos ne kiekvieną žmogų.

Viskas priklauso nuo to, koks žmogus apie mus kalba.

Tačiau aš iš visos širdies pabandysiu Jums padėti.

  1. Istorija tokia. Mano mamai reikia pagalbos. Puolė į alkoholizmą. Nebežinau, kaip jai padėti. Norėčiau jūsų šviesaus proto patarimų ir pagalbos.

Geras Jūs sūnus, jeigu jau supratote, kad pati ji nebeišlips iš tos duobės.

Alkoholizmas – tai bandymas pabėgti iš šio gyvenimo, tai bandymas užsimiršti, bandymas surasti laimę.

Jūsų mama jau daugelį metų vieniša.

Ji neturėjo kam atskleisti savo širdies, jautėsi visiškai nelaiminga.

Jūsų mama yra be tėvo apsaugos, be vyro apsaugos, be dvasinio mokytojo apsaugos.

Ir tik dabar ryžotės ją gelbėti.

Ištraukti moterį iš alkoholizmo labai sunku.

Ištraukti iš alkoholizmo, tai reiškia atimti įsivaizduojamą ir jaučiamą „laimę“.

Kad ji nebegertų alkoholio, reikia kažkokio kito „laimės“ pakaitalo.

Jūsų mama dabar kaip sunkvežimis visiškai paniręs baloje ir tokį sunkvežimį turi traukti kartais ir ne vienas traktorius.

Ką Jūs kaip sūnus turėtumėte ir galite padaryti?

1. Kasdien melstis Dievui už savo mamą prašant, kad Jis suteiktų Jums jėgų ja nenusivilti ir padėti, kol ji bus gyva.

2. Kasdien melstis Dievui už savo mamą, kad Viešpats suteiktų jai supratimą, kad alkoholis yra blogis ir kad ji pati norėtų mesti vartoti alkoholį.

3. Kasdien melstis Dievui už savo mamą, kad Viešpats jai suteiktų malonę kasdien melstis Dievui.

4. Jūs turite niekada, jokiomis aplinkybėmis pats nevartoti jokio alkoholio. Tada Jūs įgausite jėgą ją ištraukti iš to liūno.

5. Jūs galėtumėte įkalbėti mamą atvažiuoti pas mus į vienuolyną ir pagyventi kažkurį laiką kitokį gyvenimą, kad pasikeistų visas jos pasaulis.

6. Jūs galėtumėte rasti bet kur kitus moterų vienuolyną, kur ji gyvendama įgautų dvasios ramybę.

7. Galima padėti per anoniminių alkoholikų bendriją, jeigu ji ten reguliariai lankytųsi ir pripažintų pati sau, kad ji jau alkoholikė.

8. Turite mamą pasiimti gyventi pas save arba pats gyventi pas ją.

9. Kadangi aš nežinau, ar Jūsų mama dirbanti, ar ne, labai svarbu skirti dėmesio jos finansų kontrolei. Ji negali turėti jokių pinigų. Ji dabar kaip mažas vaikas.

10. Reikia ją vežtis kiekvieną dieną arba bent sekmadieniais į bažnyčią ar šventyklą, kad ji eitų išpažinties ir klausytųsi pamokslo ar paskaitos.

11. Reikėtų kasdien, kol jis nepakeis įpročių, kartu su ja pusryčiauti, pietauti ir vakarieniauti.

12. Reikėtų surasti žmogų, kuriam ji galėtų atverti savo širdį, pasiguosti, gauti nurodymus, kaip toliau gyventi.

13. Reikėtų suprasti, ką dar ji nori veikti gyvenime, kuo ji tiki, ant ko pyksta ir ko neapkenčia? Ką labiausiai kaltina dėl savo nelaimės ir kas jai dar yra įdomu.

14. Reikėtų pažinti jos draugų ratą ir, jeigu tie draugai turi tokį pat įprotį kaip ji, reikia nutraukti visas tokias draugystes.

15. Reikia kasdien su ja garsiai kartu melstis, skaityti šventą raštą, eiti pasivaikščioti, vežtis į paskaitas, renginius, koncertus, spektaklius, keliones ir t. t.

16. Reikia kartu su ja tvarkytis namuose, prižiūrėti, kad ji pati maudytųsi, skalbtųsi rūbus, laikytųsi dienos režimo.

4. Nebežinau, į ką remtis, kaip ją nuvesti tiesos keliu? Prašau jūsų pagalbos. Ar padėtumėte mano mamai įveikti šią bėdą ir nuvesti doros keliu?

Aš padėti galiu, klausimas, kokia dabar Jūsų mamos sąmonė ir ar ji tai priims.
Supraskite, ji turės keisti visą savo gyvenimą.
Tačiau, jeigu ji nori arba sutiks gyventi vienuolyne, tai ji, žinoma, gali visiškai pakeisti visą savo gyvenimą.
Žinoma, ji gali gyventi ir viena, tačiau, ji ir iki šiol gyveno viena, ir to rezultatas – atėjo iki bedugnės.

  1. Lauksiu jūsų atsakymo, man tai labai svarbu. Noriu, kad jos kelias tiestųsi į šviesesnį rytojų. Suprantu, esat užsiėmęs žmogus, bet nežinau, į ką daugiau kreiptis.

Rekomendacijų aš galėčiau prirašyti įvairiausių, tačiau pati svarbiausiai rekomendacija – tai bendravimas.

Kažkas turi su ja bendrauti.

Tik bendraujant bus galima suprasti, kaip jai padėti, kad ji daugiau nebekristų žemyn.

Tai, ką čia parašiau, kažkas turi kontroliuoti ir tai vykdyti!

Todėl pradžioje, jeigu ji sutiktų, atvažiuokite į konsultaciją.

Jūsų tikėjimas ir noras padėti savo mamai turi būti stiprus kaip noras įkopti į Himalajų kalnus. Todėl Jūs dabar tampate pagrindiniu savo mamos globėju.

Padėkite jai.

Su meile!

Jūsų tarnas
Anantara das