Anantara das. Dienoraštis. Kaip atsirinkti savo religiją?

child-945422_960_720

Anantara das – visoje Lietuvoje gerai žinomas Vedų filosofijos mokytojas, ajurvedos gydytojas, psichologas ir teisininkas. Jis konsultuoja daugybę žmonių dvasinės praktikos, šeimos, psichologiniais, sveikatos ir kitais klausimais. Dauguma jų pripažįsta, kad tai – asmenybė, keičianti kitų gyvenimus. Savo išmintimi Anantara dalijasi ir puslapyje Anantara.lt.

Gegužės 28 diena

Vrindavanas, Indija

Prieš kelias dienas gavau trumpą, tačiau įdomų klausimą ir šiandien pabandysiu į jį atsakyti.

Paskaitykime gautą laišką.

„Sveiki, nesenai pradėjau jus sekti, kažkaip užkabinote mano sielą. Norėjau paklausti, kaip žmogus gyvenime turėtų atsirinkti savo tikėjimą – religiją?“

Atsakymas

Laba diena, Jūsų klausimas – geras ir įdomus.

Geras tuo atžvilgiu, kad žmogus tikrai turi pasirinkti kelią, kuriuo jis nori sugrįžti namo, atgal pas Dievą.

O klausimas įdomus tuo, kad jis nematerialus, o dvasinis.

Pradėkime nuo to, kas liečia religiją.

Žodis „religija“ reiškia Dievo įstatymai ir priesakai.

Doras žmogus turėtų laikytis religijos įstatymų, nes juos žmonėms davė Pats Viešpats.

Visų religijų tikslas yra pamilti Dievą.

Tam, kad galėtumėte pasirinkti savo religiją, reikia žinoti, kokios yra pagrindinės religijos.

Dabartiniu metu yra išskiriamos penkios pagrindinės ir daugybė mažesnių pasaulio religijų.

Penkios pagrindinės religijos:

  1. Judaizmas.
  2. Induizmas.
  3. Budizmas.
  4. Islamas.
  5. Krikščionybė.

Dažniausiai mus pasirinkti vieną ar kitą religiją skatina kultūrinė aplinka, kurioje mes gimstame ir gyvename.

Pirmiausia paprastai su religija mus supažindina mūsų tėvai. Jeigu jie yra praktikuojantys, tai dažniausiai nori, kad ir jų vaikai praktikuotų.

Tačiau kartais mūsų tėvai neišpažįsta jokios religijos ir tada, kai mums pasirodo, kad kažko trūksta, reikia kažko daugiau, mes pradedame ieškoti kelio pas Dievą ir taip ateiname į vieną ar kitą religinį judėjimą.

Kartais mes jau priklausome kažkokiai religijai, tačiau kai ji, kaip mums atrodo, nepatenkina mūsų dvasinių lūkesčių, mes einame ieškoti mūsų širdžiai artimesnės religijos.

Kaip pasirinkti savo religiją?

Savo dvasinio kelio pradžioje mes nesame tokie pažengę žinojime, kad suvoktume, kuri religija geriausia.

Ir tas žodis „geriausia“, tai materialus apibrėžimas, todėl mes kartais klaidžiojame iš vienos religijos į kitą.

Kartais žmonės visiškai atsisako sekti kažkurios religijos nuostatais, nes jie nusivilia dvasininkais, dvasiniais mokytojais arba žmogui atrodo, kad jis meldėsi, o religija jam „nieko nedavė“.

Religijos, kaip ir civilizacijos gimsta ir miršta.

Vedose sakoma, kad yra tik viena religija. Tai Sanatana Darma.

Sanatana dharma – tai suvokimas, kad aš esu amžinas Dievo tarnas.

Todėl praktikuoti – „Aš esu amžinas Dievo tarnas“ galima bet kurioje religijoje, jeigu toje religijoje yra Aukščiausiasis Dievo Asmuo.

Ne visose religijose pripažįstama Aukščiausiojo Dievo Asmens pozicija.

Yra religijų kuriose tvirtinama, kad kiekvienas iš mūsų gali tapti Dievu ir tokia formuluotė daugeliui žmonių yra labai patraukli, nes ji siūlo žmogui tapti Dievu pačiam.

Taigi pasaulyje buvo, yra ir bus visokiausių religijų, nes tai natūralus egzistencijos procesas, kai keičiantis epochoms, keičiasi ir religijos.

Kaip Jums pasirinkti religiją?

Panagrinėkite į tą religiją, kuri aiškiausiai pasakoja apie Dievą, apie meilę Jam.

Paanalizuokite į tą religiją, kurioje labiausiai atskleidžiamas dvasinis pasaulis.

Pajauskite širdimi, kokioje dvasinėje šventovėje geriausiai jaučiatės ir kokioje bendruomenėje Jus labiausiai myli.

Kriterijų, kurią religiją pasirinkti, gali būti įvairiausių, tačiau pats tikrasis kriterijus – tai noras amžinai tarnauti Dievui.

Visos religijos išgyveno gimimą, vystymąsi ir įvairius sukrėtimus.

Visas religijas persekiojo vienu ar kitu jų atsiradimo etapu, tačiau jos visos peržengė vienos valstybės sienas, jos palietė visų tautų žmones ir visos jos daugiau kalba apie amžiną, o ne laikiną gyvenimą.

Su meile!

Jūsų tarnas

Anantara das