Anantara das. Dienoraštis. Dorybingos savybės

imagination-2699130_960_720

Anantara das – visoje Lietuvoje gerai žinomas Vedų filosofijos mokytojas, ajurvedos gydytojas, psichologas ir teisininkas. Jis konsultuoja daugybę žmonių dvasinės praktikos, šeimos, psichologiniais, sveikatos ir kitais klausimais. Dauguma jų pripažįsta, kad tai – asmenybė, keičianti kitų gyvenimus. Savo išmintimi Anantara dalijasi ir puslapyje Anantara.lt.

Vrindavanas, Indija

 Kovo 27 diena

Sveiki, mielieji. Šiandien paskutinė mano diena Vrindavane. 11 valandą mes su Džiai Šri išvažiuojame į Delį ir rytoj, lygiai po paros, jeigu Viešpats bus maloningas, mes jau būsime Vilniuje.

Lietuvoje pabūsiu tik dvi dienas ir skrisiu skaityti paskaitų į Norvegiją. O vėliau jau būsiu Lietuvoje ir visą mėnesį kiekvieną dieną skaitysiu po dvi paskaitas. Rytinės paskaitos vyks Kaune, o vakarinės – viename iš Lietuvos miestų. Grafiką įdėsiu ir į Anantara.lt svetainę ir į Facebook paskyrą, todėl jeigu atvažiuosiu į Jūsų miestą, kviečiu visus ateiti ir pabūti kartu.

Šiandien noriu papasakoti vieną labai seną istoriją, kuri parašyta „Skanda Puranoje“. Tai istorija apie gerąsias savybes, kurias turi kai kurie žmones.

Paskaitykime.

Kartą vienas caras sukvietė visus savo karalystės pirklius į didelę amatininkų šventę. Valdovas įtikino visus amatininkus, kad jis nupirks visas prekes, jeigu jie jų neišparduos.

Vienas kalvis į mugę atnešė didelę geležinę Saturno statulą. Niekas tos statulos nepanoro įsigyti, todėl caro tarnai buvo priversti ją nupirkti ir pristatyti į rūmus.

Tą naktį caras sapne pamatė, kaip iš jo kūno atsiskyrė šviesus ir permatomas labai gražios moters atvaizdas. Tai, tikriausiai, deivė, – pamanė jis.

– Kas tu? – paklausė susirūpinęs caras.

– Aš – Lakšmi, sėkmės ir turtų deivė, – atsakė atvaizdas. – Aš negaliu būti ten, kur būna Saturnas. Saturnas – asketiškiausia planeta. Saturnas – tai askezės, pasninkas, tai visa ko savęs ribojimas.

Caras jai mintyse nusilenkė, tačiau sėkmės deivės nestabdė. Ir deivė jį paliko.

Po sėkmės deivės pasirodė vyro atvaizdas. Tai buvo Iškilmės (Vaibhava). Jos negali pasilikti ten, kur nėra klestėjimo. Caras nebandė stabdyti ir Iškilmių.

Paskui vienas po kito carą paliko: Pareigos (Dharma), Atsparumas (Dhairja), Gailestis (Daja), Kantrybė (Kšama) ir daugybė kitų dorybės atstovų.

Kai paskutinė jį susiruošė palikti Tiesa (Satja), caras puolė jai prie kojų ir stipriai jas apkabino. Taip sulaikydamas Tiesą. Caras į ją kreipėsi tokiais žodžiais:

– Per visus savo gyvenimo metus aš nei karto tavęs neišdaviau ir kaip tu gali mane šiuo metu palikti vieną?

Visos caro dorybingos savybės stovėjo už durų ir laukė, kol prie jų prisijungs Tiesa, kad visos kartu galėtų sau ieškoti naujos gyvenamosios vietos. Jos ilgai laukė Tiesos, bet Satja taip ir nepasirodė.

Galiausiai Teisingumas (Tai tiesos dalis) tarė:

– Aš turiu grįžti. Aš negaliu gyventi be Tiesos.

Ir jis sugrįžo pas carą.

O po jo viena paskui kitą pradėjo sugrįžti ir visos kitos dorybės. Paskutinė grįžo Lakšmi. Lakšmi tarė carui:

– Mes grįžome atgal dėl tavo meilės Tiesai. Mes neatsilaikėme prieš tokią meilę. Žmogus, kuris atsidavusiai tarnauja Tiesai kaip tu, visada bus laimingas.

Moralas

Mes dažnai pykstame ant likimo, kad nieko neturime. Tačiau visas likimas mūsų pačių rankose.

Kiek praeituose gyvenimuose mes buvome kažkam geri, tiek dabar visko ir turime.

Todėl labai lengva sužinoti apie žmogaus praeitį ir kartu apie dabartį bei ateitį. Reikia tik pasižiūrėti, kuo dabar žmogus užsiima. Tik tiek.

Pagal žmogaus žodžius ir darbus galima pamatyti, ar jame gyvena Lakšmi – sėkmės deivė, ar ne.

Jeigu žmogui nesiseka, tai iš šio pasakojimo tikriausiai supratote, kad tokį žmogų paliko Lakšmi ir kitos dorybės. Tada žmogus lieka vienas su kančia ir kitomis negatyviomis savybėmis.

Kai žmogus į savo širdį įsileidžia negatyvias savybes, kiekvieną dieną bus tik ašaros.

Norint susigrąžinti Lakšmi, pirmiausia reikia susigražinti Tiesą. Tai reiškia, jog reikia niekam nebemeluoti. Nei sau, nei kitiems.

Aš linkiu, kad jūsų visų širdyse ir namuose gyventų Lakšmi ir kitos dorybės.

Su meile.

Anantara das. Svetainė: Anantara.lt

Redagavo Lina Šimelionytė