3 požiūriai į pasaulį

Pasaulyje, kuriame gyvename, egzistuoja 3 pagrindiniai požiūriai.

Vienas yra labai materialistinis – žmonės mato šį pasaulį kaip vienintelę tikrą realybę.

Kitas – majavadžių (impersonalistų) požiūris, kad pasaulis yra iliuzijoje.

Ir trečias yra vaišnavų (atsidavusių Dievo tarnų) požiūris, kad pasaulis yra šventa Dievo nuosavybė.

Šis pasaulis yra tikras, bet laikinas savo pasireiškimais.

  • Jei šis pasaulis yra vienintelė realybė, nesvarbu, kiek žmonių turės kentėti, kad mes taptume milijonieriais.
  • Jei pasaulis yra iliuzijoje, tai tiesiog medituokim ir nešdinkimės iš šio iliuzinio pasaulio, kuris yra užterštas ir šlykštus, o kiti tegul daro ką nori. Aš dingstu.
  • Vaišnavo (Dievo atsidavusiojo) filosofija: tai nepaprastas raktas į ateities gyvenimą, šiame pasaulyje ir virš jo. Kad ištrūktume iš šio pasaulio, mes turime priimti jį kaip šventą Dievo nuosavybę, o su gyvomis būtybėmis elgtis kaip su Jo šventais vaikais.

Radhanatha Svami

Šaltinis