Žymų Archyvai: Dhirašanta Gosvamis

Gyvenimo dovanos

Kartą gyveno sadhu (asketiškai gyvenantis keliaujantis vienuolis), kuris nuolat dalyvaudavo įvairiose diskusijose. Vieno pokalbio pabaigoje jis užsiminė apie dėkingumą gyvenimui...

Mokinių pageidavimai

Keturi jaunuoliai: Gopalas, Govinda, Narajana ir Šankara buvo nusiųsti mokytis į gurukulą (kurioje mokoma dvasinio gyvenimo pagrindų). Per porą metų..


Piemenėlis

Kartą viename kaimelyje kartu su savo mama gyveno mažas berniukas, vardu Gopalas. Jo mama buvo našlė. Kai jam suėjo penkeri,..


Tikroji ramybės prasmė

Gali pasirodyti keista, kodėl Viešpats Krišna „Bhagavad-gitai“ išsakyti pasirinko mūšio lauką. Iš daugybės būdų ir įvairiausių aplinkybių, kuriomis Jis galėjo..


Vakarykštis maistas

Kartą gyveno labai turtingas pirklys. Jo verslas klestėjo, tik žmona buvo jau seniai mirusi. Jis gyveno kartu su savo vedusiu..

Atkartotos savybės

Kartą gyveno karalius, kuris labai žavėjosi menu. Jis rėmė visus savo šalies menininkus ir dovanojo jiems vertingas dovanas. Vieną dieną..

Tapti ežeru

Senyvas mokytojas pavargo nuo savo mokinio, dar visai naujoko, skundų. Galų gale vieną rytą jis paliepė jaunuoliui atnešti druskos. Kai..