Anantara das. Dienoraštis. Blogi darbai

cold-1284030_960_720

Anantara das – visoje Lietuvoje gerai žinomas Vedų filosofijos mokytojas, ajurvedos gydytojas, psichologas ir teisininkas. Jis konsultuoja daugybę žmonių dvasinės praktikos, šeimos, psichologiniais, sveikatos ir kitais klausimais. Dauguma jų pripažįsta, kad tai – asmenybė, keičianti kitų gyvenimus. Savo išmintimi Anantara dalijasi ir puslapyje Anantara.lt.

Vrindavanas, Indija

Kovo 14 diena

Sveiki, mielieji.

Paskaitykime šiandien vieną įdomią istoriją, kaip kartais mūsų blogus darbus Viešpats ima ir transformuoja į gerus.

Viena neturtinga moteris iš nedidelės šeimos buvo labai religinga. Kartą, kai ji visiškai nebeturėjo pinigų, kad pamaitintų savo vaikus, ji paskambino į radijo stotį ir ten paliko tekstą, kuriame kreipėsi į Dievą prašydama, kad Jis padėtų jos šeimai.

Radijo stoties darbuotojai, norėdami jai padėti, perskaitė moters tekstą skirtą Dievui. Tačiau vieną klausytoją, kuris išgirdo skelbiant šį tekstą per radijo stotį, tai labai sunervino.

Šis vyriškis buvo visiškas ateistas ir jis nusprendė pasitenkinti pasityčiodamas iš tos vargšės moters.

Vyras sužinojo jos adresą ir, pakvietęs sekretorę, liepė jai pripirkti daug maisto produktų.

Sekretorė nupirko įvairiausių produktų, sūrių, saldumynų ir su nešuliais sugrįžo į biurą pas savo viršininką.

Labiausiai ją šokiravo viršininko nurodymas, ką ji turėjo padaryti su tais produktais. Jis liepė sekretorei nunešti visus šiuos produktus tai moteriai, kuri kreipėsi į Dievą per radijo stotį ir jeigu moteris paklaus, kas jai tiek aukoja, pasakyti, kad tai nuo velnio.

Kai sekretorė įteikė moteriai didžiulius maišus produktų, ši buvo tokia dėkinga, kad jai iš akių pradėjo tekėti ašaros. Ji be perstojo dėkojo. Moteris laimino sekretorę sakydama jai, kad Dievas ją saugotų visą gyvenimą.

Vėliau, kai moteris norėjo atsisveikinti su sekretore, pastaroji paklausė:

– O jūs nenorite sužinoti, kas jums atsiuntė šiuos produktus?

Bet moteris atsakė:

– Ne. Tai visiškai nesvarbu, kadangi kai Dievas įsako, tai net velnias jam turi paklusti.

Moralė

Mes daug ko nesuprantame šiame mus supančiame pasaulyje. Iš esmės absoliučiai nieko. Jeigu mes nesuprantame šio pasaulio, tai kaip suprasti dvasinį pasaulį?

Šventraščiuose sakoma, kad reikia mokėti save įteikti Dievui. Įteikti taip, kaip įteikė save pasakojime minėta moteris.

Kai žmogus įteikia save Dievui, Pats Dievas pradeda rūpintis žmogumi. Žinoma Dievas ir taip rūpinasi kiekvienu iš mūsų, tačiau kai žmogus Jam visiškai atsiduoda, Dievas tokiai retai sielai irgi visiškai atsiduoda.

Kai žmogus visiškai atsiduoda Dievui, tada Dievas žmogui duoda ypatingą matymą ir žinojimą apie šį ir dvasinį pasaulius. Tik tada žmogus gali paaiškinti visus reiškinius, kurie vyksta jo ir kitų žmonių gyvenimuose. Tik tada žmogus gali suprasti, kas yra materialus ir dvasinis pasauliai. Tada žmogus visur mato Dievo veikimą.

Su meile

Anantara das. Svetainė: Anantara.lt

Redagavo Lina Šimelionytė

Pasidalinkite su kitais!